8.6.2. Узгодження правових актів

магниевый скраб beletage

Нормативно-правові акти — закони, укази Президента, постанови Уряду — не завжди відповідають один одному і вирі­шують всі питання однаково. Це трапляється з різних причин: роз­біжність поглядів авторів проектів законодавчих актів, помилки при складанні проектів, зміна ситуації, регульованою даною нор­мою права тощо. Непогодженість актів породжує конфлікти при застосуванні права, коли сторони посилаються на різні правові ак­ти, і притім кожна з них виявляється формально правою. Вирі­шення конфліктів такого роду вимагає як необхідної умови узго­дження самих актів, приведення їх до єдиного змісту.

Узгодження правових актів можливе в різних формах, основ­ними з яких є скасування одного або обох конкуруючих актів, визнання акту недійсним, внесення в нього виправлень або допо­внень, видання нового акту. Всі ці дії можуть бути зроблені лише відповідними законодавчими, виконавчими або судовими орга­нами, що видали акти, або вищестоящими для них інстанціями.

Для усунення протиріч між актами на державному рівні вико­ристовуються парламентські слухання, зустрічі й листування між представниками законодавчої й виконавчої влади, досягнення компромісів між точками зору державних установ (це робота урядових комітетів).