Шема

магниевый скраб beletage

9 особливості конфліктних ситуацій у процесі обслуговування

План

9.1. Особливості праці у невиробничій сфері. Спілкування в торгівлі та обслуговуванні.

9.2. Психологічні типи покупців (замовників).

9.3. Перепони у спілкуванні. Рівні ділового спілкування.

9.4. Стратегія і тактика проведення ділових переговорів.

література: 5, 6, 7, 12, 13, 25, 28.

Базові поняття: особливості праці в торгівлі; спілкуван­ня; психологічні типи покупців; переговори; вирішення кон­флікту при переговорах; умови для проведення перегово­рів; етапи проходження переговорів.