9.1. особливості праці у невиробничій сфері. Спілкування в торгівлі та обслуговуванні

магниевый скраб beletage

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ У НЕВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

м

я

Рч

Є

м

н

и

о »

-

ч

© Двоїстий характер праці — сукупність продуктивних (транспор­тування, фасування) та непродуктивних (зміна форм вартості «то­вар—гроші») функцій

© Результат праці не продукт, а послуга

© Відчутний вплив ймовірних факторів (великий ступінь невизначе­ності, пов'язаний з попитом споживачів)

И О

и

® Вплив спілкування як форми існування товарно-грошового обміну

о

© Матеріальна відповідальність за грошово-товарні цінності

Проблеми управління невід'ємні від спілкування людей, оскі­льки саме вони складають його глибинну сутність. Кожна люди­на, так чи інакше, належить до певних великих чи малих соціаль­них груп, людських об'єднань, етносу.

СПІЛКУВАННЯ — процес, що забезпечує обмін інформацією між людьми, організацію спільної діяльності, передачу один одному емоційних станів, взаємовпливу

ПРЯМЕ

(обличчя до обличчя)

X

НЕПРЯМЕ (за допомогою технічних засобів, листування)

ВЗАЄМНЕ (бесіда)

х

ОДНОБІЧНЕ (диктор на радіо)

 

МІЖОСОБИСТІСНЕ

(вдвох або у групі)

МАСОВЕ на мітингу, в театрі

 

ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ

МОВНЕ, КОДОВО-ЖЕСТОВЕ, ДІЯМИ ПРЕДМЕТНЕ, СИМВОЛЬНЕ

ЗА ФОРМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

СТИХІИНЕ, ОРГАНІЗОВАНЕ, ФОРМАЛІЗОВАНЕ, НЕФОРМАЛЬНЕ

Розшифрування мотиві\ ВЗАЄМО- ^Сприяння тому, щоб намірів та якостей РОЗУМІННЯ самому бути правильно

партнера зрозумілим

партнером

Основні характеристики спілкування

 

 

 

Оі

"ОБЛЕ

bo

УСТІ c

ПІ

ЛКУВАН

 

В Т

OF

ГІВЛІ

 

 

Епізодичність

 

д н о

u ч ю

о с о

cd

з о

Е

 

ь т іс

1 я

о

« .3

ft о Я « о ft

S н

u 4

и т о

£

 

'o

н

S

w

зі

я H

н

u s я Я

'&< 5

>s ®

IS " «

ь з и

ffi

 

я

іо сі

» u

s.af

« ft f о

«з 5 s

U u a я .2

с

u

о ft IS

 

Й 'is

о д

u

н

B)

н

S w cd

з

ffl

 

« я

Я м Я ^ -м

1 fc ^ 2 o 'Я я я инз

£ н *

£ S

~ О м

(d & Я § «о

опи

ft я

Е »

 

ь т іс ні

U

а

и

ffl