Етапи проходження переговорів

магниевый скраб beletage

Завершення

Пошук взаємо- прийнятого рішення

Попередній відбір пропозицій

Підготовка до ------------------

початку переговорів

Проходження переговорів

Е-

  • «З Визначити можливість переговорів

«8

О L

д ------------ Визначити коло питань, які складають предмет конфлікту

= з

л Ь

< »

mG

ч ^

  • Погодити процедуру переговорів

— Розробити варіанти рішень

^ ^ ----------- Прийняти погоджене рішення

  • Визнати існування конфлікту

— Реалізувати прийняте рішення в практику Вирішення конфлікту при переговорах

 

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕГОВОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТАПУ РОЗВИТКУ КОНФЛІКТУ

Етапи розвитку конфлікту

Можливості переговорів

Напруження Незгода

Переговори проводити рано, ще не всі складові конфлікту визначилися

Суперництво, ворожість

Переговори раціональні

Агресивність

Переговори за участю третьої сторони

Насилля Воєнні дії

Переговори неможливі, доцільні відповідні аг­ресивні дії

 

МОЖЛИВІ ЦІЛІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ В ПЕРЕГОВОРАХ

Формулювання цілей

Можливі результати

Відображають в максимально наші інте­реси

Найбільш бажані для нас резуль­тати

Враховують наші інтереси

Припустимі результати

Практично не враховують наших інтересів

Мало прийнятні результати

Зачіпають наші інтереси

Зовсім неприйнятні