Отже, відкритій формі конфлікту передує конфліктна ситуація

При створенні конфліктної ситуації цінності, інтереси, уста­новки сторін об'єктивно вступають у суперечність між собою, але відкритого зіткнення ще немає. Конфліктна ситуація може виникнути як з ініціативи сторін, так і без їхньої участі.

НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ ВПЛИВАЮТЬ:

• глобальний інтерес

• цілі найближчих і віддалених дій

• оцінка свого становища

• оцінка своїх шансів на успіх

• аналіз інтересів суперника

• уявлення про цілі, способи дій протилежної сторони

• уявлення про загальні перспективи

Конфліктна ситуація, як і будь-яка інша управлінська ситуа­ція, може бути керованою і некерованою. Для перетворення неке- рованої конфліктної ситуації на керовану менеджер повинен во­лодіти методами управління конфліктними ситуаціями.

 

 

Принципова схема протікання конфлікту в часі

НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО КОНФЛІКТУ

Школа управління

Підхід до конфлікту

Школа наукового управління [Ф. Тейлор]

   Конфлікт — завжди небажане явище.

•   Причини виникнення конфліктів у нераціональ­ній організаційній структурі, нечіткому розподілі повноважень і відповідальності.

•   Причини можна усунути за допомогою реалізації наукових принципів управління

[Вебер]

   Конфліктів, якщо це можливо, слід уникати або негайно вирішувати в разі їх виникнення.

•   Причини виникнення конфліктів пов'язані з різ­ними драматичними епізодами, погрозами, агресі­єю, суперечками, ворожістю, війнами тощо

Школа «людських стосунків» [Е. Мейо]

   Конфлікт — досить небажане явище.

•   Причини виникнення конфліктів у недостатній увазі керівництва до соціальних питань.

•   Конфліктам можна запобігти гармонізацією люд­ських стосунків

Сучасна теорія менеджменту

   Конфлікти не тільки можливі, а й навіть бажані. Вони допомагають виявити різні погляди, нові проблеми і альтернативи вирішення їх, одержати додаткову інформацію.

•   У цьому позитивне значення конфліктів

Конфліктна ситу