12.1. Поняття про стрес

магниевый скраб beletage

Стрес (від англ. «stress» — «напруження»), термін, який використовується для визначення широкого кола станів людини, які виникають у відповідь на різні екстремальні впливи (стресори). Залежно від виду стресора і хара­ктеру його впливу виділяють фізіологічний і психологічний (емоційний) стреси. Емоційний стрес з'являється в ситуаціях загрози, небезпеки, скри- вдження та ін.

Стрес — це ситуація в управлінні, яка характеризується підвищеним психоло­гічним або фізіологічним напруженням. Це звичайне явище, яке зустрічається часто. Незначні стреси неминучі і безпечні. Надмірний стрес дуже небезпеч­ний і створює проблеми індивідів та організацій. Надмірний стрес може бути спричинений дуже великим або дуже малим об'ємом роботи, конфліктом ро­лей і їх невизначеністю, нудьгою, фізичними факторами та різними подіями особистого характеру. Той тип стресу, який має відношення до менеджерів, характеризується надмірним фізіологічним і психологічним навантаженням

Стрес — це стан напруження, яке виникає в людини під впливом сильної дії. Виділяють дві групи факторів, які зумовлюють стрес: організаційні — відсу­тність важливої справи, безцільність існування, перевантаження чи недован­таження роботою; персональні — смерть близької людини, шлюб, погані стосунки з рідними, зміна квартири тощо