12.2. Стрес як причина виникнення конфлікту

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ, ЯКІ ЗУМОВЛЮЮТЬ СТРЕС

• відсутність важливої справи

• безцільність існування

• конфлікт ролей

• нецікава робота

• незадовільні фізичні умови праці

• перенавантаження чи недозавантаженість роботою тощо

ОСОБИСТІ ФАКТОРИ, ЯКІ ЗУМОВЛЮЮТЬ СТРЕС

• смерть близької людини

• погані стосунки з рідними

• зміна місця проживання

• вагітність

• сексуальні проблеми

• перехід на іншу роботу

• притягнення до суду

• вихід на пенсію

• весілля тощо

Позитивні життєві події, наприклад підвищення по службі або значне збільшення прибутку, також мо­жуть викликати такий самий або навіть більший стрес, як і негативний.

Слід відрізняти стрес як напруження, що мобілізує зусилля по досягненню важливих для людини життєвих цілей, від «дистре- су», який являє собою перенапруження, знижує життєву актив­ність і дезорганізує поведінку. Тому стрес необхідний, і, як пока­зують чисельні дослідження, він пов'язаний з будь-якою діяль­ністю. Уникнути його може тільки той, хто нічого не робить. За­вдання полягає в тому, щоб уникнути дистресів.

Стрес можна розглядати як психологічний процес в організмі, що спрямований на його самозбереження.

Той тип стресу, який має відношення до менеджерів, характе­ризується надмірним фізіологічним і психологічним навантажен­ням. У стресовому стані людина допускає помилки в розподілі і переключенні уваги, у неї порушується перебіг пізнавальних процесів, розладнується координація рухів, неадекватними ста­ють емоційні реакції, дезорганізується і гальмується вся діяль­ність. Незмінними залишаються тільки міцно сформовані навич­ки і сталі звички.

ТРИ ЕТАПИ ВИНИКНЕННЯ СТРЕСУ

1) поява початкової реакції подиву, тривоги, невміння розібратися із си­туацією

2) виникнення суперечок, непорозумінь

3) настання фази виснаження, втоми

До фізіологічних ознак стресу відносяться виразки, мігрень, гіпертонія, біль у спині, артрит, астма і біль у серці, а до психо­логічних — роздратування, втрата апетиту, депресія і знижений інтерес до міжособистих та сексуальних відносин та ін.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СТРЕСІВ

• позитивні почуття (вдячність, повага, довіра, захоплення, прихильність, доброзичливість тощо)

• негативні почуття (ненависть, недовіра, презирство, ворожість, ревнощі, прагнення помсти, відчуття загрози безпеці тощо)

• почуття байдужості, фрустрації

Особливе місце займає біологічно зумовлена підструктура особистості: темперамент,