13.2. Особистісні ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ людини в організаційному оточенні

магниевый скраб beletage

Для стратегічного управління немає кадрів узагалі, а є дуже різні конкретні люди.

 

Сподівання і уявлення інди­віда щодо організації та йо­го місце в ній:

— місце в організації;

— виконувана робота;

— бажана винагорода

Оцінювання організації щодо ін­дивіда та його місця і ролі в ній:

— кваліфікаційна та особистісна характеристика;

— необхідний результат роботи;

— можливе заохочення

 

Основа конфлікту полягає у взаємодії індивіда та організації.

ДВА ФАКТОРИ ПРОТИДІЙ ТА КОНФЛІКТІВ ЛЮДИНИ З ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ОТОЧЕННЯМ

 

1. Очікування і уявлення індивіда щодо організаційного оточення та його ролі в цьому:

індивід вступає у взаємодію з ор­ганізацією, сподіваючись зайняти в ній повне місце, виконувати певну роботу і отримувати за це певну винагороду 2. Очікування організації щодо індиві­да, його ролі та місця в ній: організація передбачає найняти пра­цівника відповідної кваліфікації та особистісних характеристик, щоб він виконував певну роботу, яка приноси­ла б необхідний результат, і за цю ро­боту отримував певну платню

 

ГРУПА ОСНОВНИХ ОЧІКУВАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЩОДО ПРАЦІВНИКА

1

Це спеціаліст у певній галузі, що володіє певними знаннями та кваліфікацією

2

Це член організації, що сприяє її успішному функціонуванню та розвитку

3

Це людина, що володіє певними особистісними та моральними якостями

4

Це член колективу, здатний під­тримувати добрі стосунки з коле­гами під час комунікації

5

Це працівник, що намагається як­найліпше виконувати її належ­ним чином з належною якістю

6

Це людина, віддана (лояльна) ор­ганізації, що відстоює її інтереси

7

Це виконавець певної роботи, готовий виконувати її належним чином з належною якістю

8

Це член організації, що усвідом­лює та поділяє її цінності

9

Це член організації, здатний по­сісти певне місце в ній та гото­вий взяти на себе відповідні обов'язки та відповідальність

10

Це співробітник, що дотримується прийнятих в організації норм по­ведінки, розпорядку і виконує вка­зівки керівництва

1

Склад, зміст та значущість роботи

2

Оригінальність та творчий характер роботи

3

Захоплення та ініціативність під час виконання роботи

4

Ступінь незалежності, прав та влади на даній посаді

5

Ступінь відповідальності та ризику

6

Статус та престижність роботи

7

Ступінь включення роботи в ширший трудовий процес

8

Безпека та комфортність умов на роботі

9

Визначення та заохочення доброї роботи

10

Заробітна плата та премії

11

Соціальна захищеність та інші соціальні блага

12

Гарантія зростання, просування та розвитку

13

Дисципліна та нормативні аспекти, що регламентують поведінку на роботі

14

Стосунки між членами організації, психологічний клімат

15

Стосунки з конкретними особами, що працюють в організації

 

 

 

 

 

Конфлікт між очікуваннями індивіда та організації має стратегічний характер. Це зумовлено тим, що стратегія виживання фірми безпосередньо залежить від того, чи буде цей конфлікт вирішуватись і яким способом організація має намір його вирішити.