14.2. Робота з вивчення і зниження плинності кадрів в організації

Класифікація процесу плинності персоналу підприємства

Модель управління плинністю персоналу включає 5 послі­довних етапів.

І етап

 

 

Визначення рівня плинності , удосконалення процедури вивільнення

 

 

кадрів

 

 

 

 

 

ч/

ІІ етап

О

 

спричин

Визначення економічних втрат ених плинністю, запобігання надмірному рівню плинності

 

 

 

V

ІІІ етап

 

 

 

Визначення причин плинності кадрів

 

 

 

IV етап

Визначення системи заходів, спрямованих на нормалізацію процесу вивільнення працівників

V етап

Визначення ефекту від здійснення розроблених заходів, удосконалення процедури вивільнення, запобігання надмірного рівня плинності

Етапи управління плинністю кадрів на підприємстві

Розглянемо докладніше названі етапи.