14.4. Мотивація кадрів як засіб запобігання конфліктам