14.5. Система управління кар'єрою працівників

магниевый скраб beletage

Дуже важливою в профілактиці конфліктів в ор­ганізації є планування кар'єрного зростання на окремі посади підприємства. Це стосується насам­перед оперативного персоналу, який здійснює без­посереднє «обслуговування» клієнтів компанії. Не­обхідним є створення передумов для їхнього зро­стання як у професійній майстерності і кваліфікації (категорії, класи), так і в поступовому просуванні ієрархічними рівнями організації.

Система управління кар'єрою працівників має ряд позитив­них характеристик для працівника, а особливо для самої органі­зації.

Ефективність системи управління плинністю кадрів прямо за­лежить від впровадження системи службово-професійного про­сування — серії поступових переміщень по різних посадах, яке сприятиме розвитку як організації, так і особистості. Переміщен­ня мають бути як вертикальними, так і горизонтальними. Не вар­то плутати і ототожнювати близькі, але не однакові поняття «кар'єра» та «службово-професійне просування», оскільки остан­нє є найбільш первинним для всіх.

Особливу увагу слід приділяти службово-професійному про­суванню керівників підприємства. Так система просування ліній­них керівників має проходити через п'ять етапів.

Схема впливу удосконалення управління діловою кар'єрою працівників на результати діяльності

Перший етап — робота зі студентами старших курсів інститутів та універ­ситетів

Другий етап — робота з молодими спеціалістами, прийнятими в організа­цію. Молодим спеціалістам призначають випробувальний термін, упродовж якого вони повинні пройти курс початкового навчання під керівництвом на­ставника

Третій етап — робота з лінійними керівниками низового рівня управління

Четвертий етап — робота з лінійними керівниками середнього рівня

П'ятий етап — робота з керівниками вищого рівня управління

 

Третій етап

Робота на посаді керівника низового рівня управління

 

ТАК

НАВЧАННЯ

СТАЖУВАНН

ПРАЦЯ

Оцінювання та відбір для висування на вакантну N. посаду середнього рівня, управління

< Оцінювання та відбір в групу резерву кадрів

НІ

З

ТАК

НІ

НІ

 

 

а

я н

 

ніл

анн

в

 

вд із ро

 

у

 

а &

с

 

о р

 

ду під

п

 

ао

е

н ь

 

сг оо пн

 

 

а і

я а

нт

 

я н

о

 

но

з и

 

я '3 а 3 вк

ун су

S -©і

В

р о

и

ТАК

 

Четвертий етап

Робота на посаді керівника середнього рівня управління

 

X"

Оцінювання та відбі для висування на N. вакантну посаду вищого рівня управління

ТАК

Оцінювання та відбір у групу резерву кадрів

і так"

НАВЧАННЯ СТАЖУВАНН ПРАЦЯ

 

П'ятий етап

РОБОТА

на посаді керівника вищого рівня управління

Логічна схема процесу управління службово-професійним просуванням лінійних керівників