Розгляньте ситуації

магниевый скраб beletage

Ситуація 1

За конкурсом на посаду заступника директора комерційного підпри­ємства було прийнято демобілізованого старшого лейтенанта Сергія.

При прийомі на роботу була проведена професійна оцінка знань і умінь: добре виконав завдання з розробки бізнес-плану на проведення комерційної операції.

З ним був укладений контракт на три роки. Колектив підприємства був невеликий — усього 15 осіб, досить молодий (середній вік 30 ро­ків), складався з кваліфікованих співробітників, у тому числі двох сим­патичних жінок: юрисконсульта Марії та секретаря Наталки. Сергій швидко ввійшов у колектив і став душею компанії. Найближчі стосунки склалися в нього з охоронцем директора Євгенієм, що уже рік працю­вав на підприємстві. Сергій активно включився в роботу з купівлі- продажу автомобілів марки «ГАЗ», і об'єми продаж за квартал зросли на 25 %. З кожної операції він одержував гарну винагороду в розмірі 5 % від виторгу. Він був нежадібний, і грошей цілком вистачало на ро­дину та задоволення особистих потреб i розваг. Спочатку він чітко до­тримувався філософії підприємства, що забороняє випивку в робочий час та інтимні стосунки між співробітниками. Порядок на підприємстві чітко підтримував енергійний директор Микола, засновник підприємст­ва і його співвласник. Найближчими помічниками були заступник ди­ректора Володимир, секретар Наталка і юрисконсульт Марія.

Справи на підприємстві йшли успішно, за квартал прибуток склав понад 50 000 дол. Фірма шукала нових постачальників іномарок, і ди­ректор вирішив виїхати для вивчення ринку і досвіду дилерської робо­ти в тривале відрядження до Німеччини. Юрисконсульт Марія повинна була супроводжувати директора у відрядженні, тому що знала німецьку мову, однак в останній момент відмовилася, посилаючись на сімейні обставини (у неї був ревнивий чоловік). Два року тому в Миколи з Ма­рією виник любовний роман; був час коли вони навіть мріяли створити свою родину, але потім вирішили почекати, тому що в обох сім'ях були діти. На роботі інтимні стосунки не афішувалися, хоча деякі співробіт­ники про них з догадувалися.

Під час відрядження обов'язки директора виконував заступник ди­ректора Володимир — з освітою і з великим досвідом, компанійський, широкої душі людина. Він був найближчим другом директора, що для нього було стримуючим чинником. Закордонне відрядження директора було успішним, вдалося укласти ряд вигідних контрактів на постачання автомобілів, які вже були у використанні. У коротких сеансах телефак­сного зв'язку директор одержував інформацію, що справи на фірмі йдуть добре.

Та раптом уряд запровадив велике мито на постачання іномарок. Повернення директора на підприємство було зустрінуто з радістю всім колективом, справи у фірмі з продажу автомобілів «ГАЗ» йшли успіш­но, але укладений закордонний контракт став невигідним. Включив­шись в оперативне керування, директор не відразу звернув увагу на ряд зовні не зв'язаних обставин.

Так, аналізуючи річний баланс, на початку лютого він виявив, що замість прибутку 50 000 дол. підприємство має збитки в розмірі 20 000 дол. при зростанні обсягів продаж і товарних запасів порівняно з попере­днім роком. Зросли витрати на збут продукції, складські і представни­цькі витрати. За комерційним підрозділом Сергія усі видаткові докуме­нти були в порядку і підписані Володимиром. У відвертій бесіді з Миколою він визнав, що у відсутність директора «молодь подружила­ся», часто обідали із шампанським із його участю: так склалося, що во­сени у співробітників було багато днів народження. Великі підзвітні суми, взяті в касі, значилися за Сергієм, що брав їх на проведення ко­мерційних операцій Він сказав, що незабаром звітуватиме.

Інший тривожний сигнал виник після святкування 8 Березня, яке усі співробітники відзначали в ресторані. Директору наступного дня по­дзвонила мати Марії і запитала, де її дочка. У родині скандал, тому що Марія не ночувала вдома. Директор згадав, що молодіжна група (Сер­гій, Євгеній, Марія і Наталка) залишалася в ресторані після того, як він уже пішов. Після свят відверта розмова з Євгенієм не склалась; він стверджував, що вони провели ніч у різних місцях і з дівчатами не бу­ли. Підозра зростала, але директор продовжувати довіряти своїм поміч­никам. Він твердо дотримувався правила «не спійманий — не злодій». Насторожувало й те, що стосунки з Марією стали більш прохолодними, хоч на роботі вона поводилася зовні так само. Головний бухгалтер за­пропонував зробити позапланову ревізію складу, щоб визначити дже­рела збитків і списання Сергієм відсутніх сум. Ревізія виявила ряд по­рушень:

1) велика нестача запасних частин та їх «пересортиця» на складі підприємства, що знаходився в іншій частині міста;

2) завищені складські і постачальницькі витрати, не підтверджені документами («липові акти і чеки»);

3) розтрата підзвітних сум, узятих на придбання запасних частин і отриманих від покупців за поставлені товари.

Усі ці операції проходили через заступника директора Сергія. Акт ре­візії він підписав і завірив, що гроші поверне в касу в місячний термін.

Через тиждень Сергій подав заяву про звільнення за власним ба­жанням, не повертаючи гроші і не приходячи на роботу. За ним значи­лося близько 20 000 дол. Охоронець Євгеній обіцяв ужити заходів, але він уже вийшов із довіри директора і надія на його допомогу була міні­мальною.

Директор дав завдання юрисконсульту оформити справу про стяг­нення боргу в народний суд. Ознайомившись із бухгалтерськими до­кументами, вона розплакалася і призналася директорові: «Незадовго до Вашого від'їзду в Німеччину Сергій почав спокушати мене, пода­рував золоту обручку і дорогу сукню, пригощав шампанським, був та­кий дотепний і ласкавий, і я в нього закохалася. До нашої компанії приєдналися Євгеній і Наталка. Ви ж знаєте, вона живе одна. Тому я відмовилася по хати з Вами в Німеччину, зіславшись на ревнивого чоловіка. Після Вашого від'їзду порядок у фірмі став вільний, і поча­лося веселе життя. Через декілька днів у нас із Сергієм почалися ін­тимні стосунки. Ми веселилися в компанії ввечері, часто випивали на роботі, а потім їхали на службову квартиру. В офісі ми намагалися бу­ти стриманими в почуттях, працювали добре, тому товариші по служ­бі відразу нічого не запідозрили. Деякі догадувалися, але Вам не ска­зали, боялися, що Ви нас звільните. За все платив Сергій, говорячи, що в нього є кошти на представницькі витрати, а Євгеній жадібний, пив за чужий рахунок і ніколи не платив. Вам він, звичайно, нічого не сказав. Вибачте мені, Христа заради, але я не знала, що Сергій розтра­чував такі гроші. Куди він їх подів?»

Наступний аналіз показав, що заступник директора Володимир і го­ловний бухгалтер Ірина до розтрати грошей не мають прямого відно­шення. Ірина знизила пильність під впливом чарівності Сергія і тради­ційної обстановки довіри у фірмі і підписувала іноді чисті бланки доручень. Юрисконсульт Марія, секретар Наталка й охоронець Євген по документах не проходили, хоча брали участь в усіх «заходах».

Завдання:

Які можна зробити висновки з цієї життєвої ситуації?

Що повинен зробити директор для повернення грошей від Сергія?

Які кадрові рішення повинен прийняти директор?

Що необхідно зробити в бухгалтерії фірми?

Ситуація 2

За конкурсом до комерційної фірми було прийнято випускника тех­нічного вузу Володимира — фахівця з комп'ютерної техніки, що пра­цював до цього в НДІ.

Він з ентузіазмом узявся за дорученого йому роботу зі створення ба­зи даних про збут продукції. Через рік робота була закінчена, і він оде­ржав пристойну премію, за яку купив собі персональний комп'ютер. Він добре проявив себе на ярмарку, де виставлялася продукція підпри­ємства, у нього проявився талант не тільки програміста, а й комерсанта. Йому стали доручати проведення виставок, і приблизно через рік дире­ктор підприємства вирішив призначити Володимира начальником ко­мерційного відділу.

У контракті з Володимиром обумовили, що поряд із гарантованою заробітною платою він буде одержувати винагороду в розмірі 5 % від чистого прибутку, отриманого від продажу продукції підприємства. Винагорода директора була 10 % від прибутку. І на цій ділянці справи у Володимира пішли дуже добре. Тільки за рік його роботи об'єм прода­жу продукції збільшився на 25 %. Тепер він володів великою комерцій­ною інформацією: мав 5 підлеглих, знав обсяги продаж, собівартість випуску, валовий і чистий прибутки, давав розпорядження щодо розпо­ділу винагороди між співробітниками. Його прибутки стали значно бі­льшими, ніж коли він працював простим програмістом. Проявилася но­ва якість — любов до грошей.

Якось Володимир прийшов до директора з цінними пропозиціями щодо розвитку комерційної діяльності і наприкінці бесіди сказав, що ос­новні прибутки підприємства йдуть по його відділу, а його винагорода усього лише 5 %. З огляду на цінність ідей Володимира, директор запро­понував збільшити його частку до 7 %. «А чому не до 10 %, — здивував­ся Володимир, — адже основний внесок у комерцію роблю я?» Директор пояснив, що на винагороду йде 40 % від чистого прибутку, адже працю­ють на збут виробничі ділянки, комерційні і виробничий відділи, транс­портний цех, бухгалтерія. Володимир пішов незадоволений.

Однак він працював, як і раніше, добре, упровадив комп'ютерну си­стему контролю збуту, і збут продукції за звітний рік зріс ще на 15 %. Незабаром економічна ситуація в Україні змінилася: зростали неплате­жі, йшло затоварення складів продукцією, збільшилися перебої в по­стачанні комплектуючих, значне поширення одержали бартерні угоди. У структурі прибутків збільшилися платні послуги населенню і скоро­тилися прибутки по збуту продукції. Після однієї з оперативок у дирек­тора відділ Володимира зазнав критики за зниження об'ємів збуту про­дукції. Він попросив директора про особисту зустріч і сказав, що готовий поліпшити роботу зі збуту, у нього є нові ідеї, якщо його вина­города становитиме 10 % від чистого прибутку, як у директора. Дирек­тор відмовив, тоді Володимир віддав йому заздалегідь написану заяву про звільнення за власним бажанням.

Наступні три роки він працював у страховій компанії агентом і в пенсійному фонді начальником бюро по цінних паперах.

Визначте:

Чи правильно діяли Володимир і директор?

Які рішення та рекомендації ви дали б для усунення конфлікту?

Що можна було зробити для збільшення збуту продукції за бартером?