Підрахуйте бали

магниевый скраб beletage

1- е, 3-е, 4-е, 6-е, 7-е, 10-е, 11-е, 12-е, 13-е запитання:

«так» — 5 балів, «ні» — 0 балів;

2- е, 5-е, 8-е, 9-е питання:

«так» — 0 балів, «ні» — 5 балів.

0—20 балів. У взаємовідносинах дуже невпевнений у собі і з цього приводу не може досягти наміченого. Не схильний переко­нувати оточуючих, навіть коли абсолютно правий.

21—35. Досить впевнений у собі, але не завжди схильний пе­реконувати інших.

36—50. У взаємовідносинах з людьми почуває себе впевне­но, ефективно впливає на оточуючих, вміє аргументовано пере­конати.

51—65. Завжди впевнений у собі, ефективно впливає на ото­чуючих, вміє переконати. Але наполегливість іноді межує із впе­ртістю.

Тест 4. Рішучість

Дайте відповідь «так» або «ні» на такі запитання.

1. Чи зможете ви легко пристосуватися на старому місті роботи до нових правил, нового стилю, що суттєво відрізняється від звичайного для вас?

2. Чи швидко адаптуєтеся в новому колективі?

3. Чи спроможні ви висловити свою думку прилюдно, навіть якщо знаєте, що вона протирічить точці зору вищого керівника?

4. Якщо вам запропонують посаду з вищим окладом в іншій установі, чи погодитеся ви без будь-яких вагань перейти на нову ро­боту?

5. Чи схильні ви заперечувати свою провину в допущеній помилці і підшукувати підходящу для даного випадку відмову?

6. Чи пояснюєте ви причину своєї відмови від чого-небудь справж­німи мотивами, не прикриваючися «пом'якшуючими» комуфлюючими причинами і обставинами?

7. Чи зможете ви змінити свій погляд на те чи інше питання внаслі­док серйозної дискусії?

8. Ви читаєте чиюсь роботу (за службовими обов'язками чи на про­хання), думка її правильна, але стиль викладу вам не подобається — ви могли б написати по-іншому. Чи станете ви правити текст і наполегли­во пропонувати змінити його згідно з вашою думкою?

9. Якщо побачите у вітрині річ, яка вам дуже подобається, то чи ку­пите її, навіть якщо ця річ не так уже й потрібна?

10. Чи зможете змінити своє рішення під впливом умовлянь принад- ливої людини?

11. Чи плануєте заздалегідь свою відпустку, не покладаючись на «не­хай»?

12.Чи завжди виконуєте дані вами обіцянки?

ВИЗНАЧТЕ КІЛЬКІСТЬ НАБРАНИХ ВАМИ БАЛІВ ЗА ТАБЛИЦЕЮ

Питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Так»

3

4

3

2

0

3

2

2

0

0

1

2

«Ні»

0

0

0

0

4

0

0

0

2

3

0

0

09. Дуже нерішучий, схильний до довгих вагань з кожного приводу, намагається перекласти прийняття рішення на інших, відмовчується на зборах та нарадах.

10—18. Рішення приймає виважено та обережно, досить шви­дко, але в умовах обмеженого часу схильний до коливань та сум­нівів.

19—28. Достатньо рішучий, не схильний до зайвих вагань. Спираючись на себе, не ігнорує порад оточуючих, хоча зверта­ється до них не так уже й часто. Прийняте рішення відстоює, в разі переконливих контраргументів здатен визнати помилковість рішення.

Більше ніж 29 балів — рішення приймає тверді, вважає себе компетентним з усіх питань і не схильний виявляти ще чиюсь думку. Критичні зауваження з приводу прийнятих рішень викли­кають нерідко роздратування.

Тест 5. Комунікативні якості

Відповідайте «так», якщо погоджуєтеся з твердженням, або «ні» — якщо не погоджуєтесь.

1.Мені важко наслідувати інших людей.

2. Я б, мабуть, зміг би при нагоді зваляти дурня, щоб звернути увагу або позабавляти оточуючих.

3. З мене вийшов би непоганий актор.

4. Іншим людям інколи здається, що я переживаю глибше, ніж то є насправді.

5. У компанії я рідко перебуваю в центрі уваги.

6. У різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми часто пово­джуся зовсім по-іншому.

7. Я можу відстоювати тільки те, в чому щиро впевнений.

8. Задля того, щоб досягти успіхів у справах та у відносинах з лю­дьми, намагаюся поводитись відповідно до їхніх сподівань.

9. Я можу б товариським з тими, котрих не переношу.

10. Я завжди такий, яким здаюся.

Нарахуйте по одному балу за відповідь «ні» на 1-е, 5-е, 7-е питання та за відповідь «так» на всі інші. Склавши набрані бали в суму, підве­діть підсумки.

0—3 бали. У спілкуванні дещо прямолінійний, не завжди стримує емоційні пориви.

4—6 бали. Емоційні прояви досить стримані, вміє слухати співрозмовника.

7—10 балів. Гнучка реакція на зміни ситуації в спілкуванні, вміє передбачати враження, яке справляє на оточуючих.

Тест 6. Спроможність до адаптації

Нижче пропонуються 24 твердження. З'ясуйте, відно­сяться ці твердження до вас чи ні. Якщо відносяться, то від­повідайте «так», якщо не відносяться — «ні» (працюйте на окремому аркуші).

1. Працюючи, я втомлюся

2. Я не можу зосередитися на чому-небудь одному.

3. Я тривожуся з усякого приводу.

4. Коли я що-небудь роблю, мої руки тремтять.

5. Я часто хвилююся.

6. Мені нерідко сняться жахи.

7. Я пітнію навіть у холодну погоду.

8. Я весь час відчуваю голод.

9. У мене часто болить шлунок.

10. Періодами через занепокоєння я втрачаю сон.

11. Мене легко вивести із себе.

12. Я скромніший, ніж інші.

13. Я часто про що-небудь тривожуся.

14. Як шкода, що я не так щасливий, як інші.

15. Я легко можу заплакати.

16. Коли мені потрібно чекати, я нервую.

17. Інколи я почуваю себе таким щасливим, що не можу всидіти на місці.

18. Я дуже пасую перед труднощами.

19. Часом я почуваю свою марність.

20. Я сором'язлива людина.

21. Я вважаю, що в усьому для мене є труднощі.

22. Я завжди напружений.

23. Часом я почуваю себе розбитим.

24. Я ухиляюся від труднощів.