14.3.1. Облік у рекламному агентстві

Доходи рекламного агентства обліковують на субрахунку 703, авитрати — на рахунках класу 8 або на рахунку 23 (оскільки рекламніагентства є невеликими за розміром).

Особливості обліку в рекламному агентстві:

надання послуг — основний вид діяльності;

незначна питома вага амортизації;

значний розмір витрат на оплату праці;

рекламне агентство при виконанні замовлення на рекламу отри-мує податок з реклами при сплаті послуг за рекламу і перераховує йо-го до місцевого бюджету щомісяця не пізніше 15 числа наступного мі-сяця.

У бухгалтерському обліку для відображення податку з реклами ве-деться окремий субрахунок рахунку 641 — в нашому прикладі —641.5.

Згідно з Декретом [4] податок з реклами сплачується під час оплатипослуг. Приклад відображення витрат і доходів рекламного агентства іподатку з реклами за передоплати рекламних послуг та оплати післянадання послуг наведений в табл. 14.2. У таблиці суму податку на рек-ламу не включено до валових доходів і витрат, хоча однозначної пози-ції податкових органів з цього питання досі немає.


№nop.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

вд

вв

Перша подія — оплата послуг

1

Надійшла передоплата від рекламодавця100 %

311

681

18 075

15 000

2

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

643

641

3000

3

Відображено зобов'язання з податку з рек-лами

645

641.5

75

4

Сплачено податок з реклами

641.5

311

75

5

Нараховано витрати на виготовлення реклами

23

66, 65...

12 000

12 000

6

Відображено дохід від рекламних послуг пі-сля підписання акта виконаних робіт

361

703

18 075

7

Списано ПДВ

703

643

3000