15.4.1. Облік діяльності туроператора

Приклад обліку діяльності туроператора, який має власну матеріа-льну базу і формує туристичний продукт без залучення сторонніх ор-ганізацій, подано в табл. 15.1. До таких туроператорів належать: сана-торії, турбази, пансіонати, будинку відпочинку тощо.

Зазначені суб'єкти туристичної діяльності можуть реалізовуватисвої ваучери (путівки) безпосередньо споживачам турпослуг (турис-там), а також укладати договори комісії, доручення з турагентами нареалізацію таких ваучерів (путівок).

Таблиця 15.1

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

Реалізація турпродукту безпосередньо туристу

1

Оприбутковано бланки ваучерів

209

631

125

 

125

2

Відображено податковий кредит зПДВ

641

631

25

 

 

3

Відображено вартість бланків напозабалансовому рахунку

08

150

 

 

4

Віднесено вартість заповнених бла-нків на витрати

23

209

100

 

 

5

Списано вартість бланків з позаба-лансового рахунку

08

120

 

 

6

Відображено доходи майбутніх пе-ріодів

331

69

1200

 

 

7

Відображено заборгованість поку-пця перед турфірмою

36

331

1200

 

 

8

Одержано грошові кошти від поку-пця в оплату путівок

30, 31

36

1200

1000