15.4.2. Облік діяльності турагента

Турагент, здійснюючи діяльність на підставі договору доручення,отримує як дохід від своєї діяльності комісійну винагороду, яку одразузалишає собі. Кошти, сплачені туристами за турпродукт за мінусомкомісійної винагороди, є для турагента транзитними. Податкове зобо-вязання з ПДВ виникає тільки з сум комісійної винагороди.

Приклад обліку у турагента подано в табл. 15.3.

Таблиця 15.3

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

1

Надійшла оплата від туриста затурпродукт

30,31

681

1200

250

 

2

Відображено податкове зо-бов'язання з ПДВ

643

641

50

 

 

3

Перераховано грошові коштитуроператору

371

311

900

 

 

4

Відображено дохід за датою за-кінчення туру та заборгованістьперед туроператором

361704

703685

1200900

 

 

5

Списано суму податкового зо-бов'язання з Пдв

703

643

50

 

 

Продовження табл. 15.3

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

6

Проведено залік передоплати зтуроператором

685

371

900

 

 

7

Проведено залік авансу, одержа-ного від туриста

681

361

1200

 

 

8