15.4.3. Облік придбання путівок

Підприємства можуть придбавати путівки для своїх працівників,оплачуючи їх вартість повністю або частково, можливе також при-дбання путівок на санаторно-курортне лікування за рахунок коштівФонду соціального страхування України.

Згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженоюнаказом Мінстату України від 11.12.95 р. № 323, путівки на відпочи-нок і лікування включаються до фонду оплати праці (ФОП). Відповід-но до підпункту 5.6.1 Закону про прибуток витрати на оплату працівідносять до валових витрат підприємства. Щоб вартість путівоквключити до валових витрат, треба їх відобразити у складі ФОП (К-т 661) і обумовити в колективному договорі можливість здійсненняоперацій з придбання путівок для працівників.

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, нада-них працівнику (або його дитині віком до 18 років) безплатно чи зізнижкою профспілкою, або за рахунок фондів соціального страхуван-ня, не обкладається податком з доходів громадян згідно з підпунктом4.3.24 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від22.05.2003 р. № 889.

Щодо податкового зобов'язання з ПДВ, то з цього питання немаєостаточного рішення, хоча ДПА України вважає, що воно виникає припередачі путівки працівнику.

Варіанти обліку придбання путівок розглянемо на прикладах.

Приклад 1. Підприємство придбало для своїх працівників три пу-тівки на відпочинок вартістю 600 грн кожна (у тому числі ПДВ). Путі-вки було придбано за рахунок підприємства та за умови попередньоїоплати.

Відображення операцій з придбання та видачі працівникам путівокна відпочинок за умови повної оплати їх вартості за рахунок підприєм-ства подано в табл. 15.7.

Таблиця 15.7

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

Перераховано передоплату за пу-тівки

371

311

1800

2

Відображено суму податковогокредиту

641

644

300

3

Отримано путівки

331

685

1500

4

Відображено суму ПДВ, нарахо-ваного на вартість путівок

644

685

300

5

Проведено залік заборгованості

685

371

1800

6

Видано путівки працівникам

377

719(712)

1800

Продовження табл. 15.7

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

7

Відображено податкові зо-бов'язання з ПДВ

719(712)

641

300

8

Вартість путівок віднесено доскладу витрат на оплату праці

23, 91,92, 93

661

1800

9

Списано собівартість переданихпутівок

949