2.4. Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі

магниевый скраб beletage

Відвантаження товарів зі складу оформлюється товарно-супро-воджувальними (рахунок-фактура, накладна, товарно-транспортна на-кладна, податкова накладна) та розрахунковими (платіжна вимога-доручення) документами.

Дохід від реалізації товарів згідно з принципом нарахування визна-ється за датою відвантаження товарів.

Купівельна вартість реалізованих товарів списується в дебет раху-нку 902, дохід від реалізації відображається за кредитом субрахунку 702.

Бухгалтерські проведення з реалізації товарів в оптовій торгівлі на-ведені в табл. 2.4 на прикладі: оприбутковано товар вартістю 1000 грн(відповідно, ПДВ — 200 грн) — за прикладом в табл. 2.1; реалізованотовар за 1300 грн без ПДВ (ПДВ — 260 грн); витрати обігу становили80 грн (порядок їх відображення наведений у першій частині госпо-дарських операцій).

Таблиця 2.4

№пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

2

5

4

5

Перша подія — відвантаження товару

1

Відвантажено товар покупцю

902

28

1000

2

Відображено реалізацію товарів і за-боргованість покупця

361

702

1560

3

Відображено податкове зобов'язанняз ПДВ

702

641

260

4

Надійшла оплата від покупців

311

361

1560

5

Нараховано витрати обігу

93, 92

66, 65,685...

80

Продовження табл. 2.4

№пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

2

 

4

5

6

Списано на фінансовий результат:

купівельну вартість реалізованихтоварів

витрати обігу

дохід від реалізації

791

791702

902

93,92791

1000

801300

Перша подія — передоплата

1

Надійшла передоплата від покупців

311

681

1560

2

Відображено податкове зобов'язанняз ПДВ

643

641

260

3

Відвантажено товар

902

28

1000

4

Відображено реалізацію товарів

361

702

1560

5

Списано ПДВ

702

643

260

6

Списано на фінансовий результат:

купівельну вартість реалізованихтоварів

дохід від реалізації

791702

902791

10001300

7

Здійснено залік авансу

681

361

1560

Фінансовий результат становить 1300 - 1000 - 80 = 220 (грн).Валовий дохід за податковим обліком становить 1300 грн і визна-ється в другій операції при першій події — відвантаження товару і впершій операції, коли перша подія — отримання передоплати за товар.