2.5. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі

Якщо підприємства роздрібної торгівлі ведуть облік товарів за ці-нами продажу, на товари при їх оприбуткуванні встановлюється тор-гова націнка. Відсоток торгових націнок на різні товари підприємствовстановлює самостійно. Протягом місяця товари реалізують за роздрі-бними цінами, а в кінці місяця визначають середній відсоток і розмірторгових націнок на реалізовані товари, після чого визначається купі-вельна вартість реалізованих товарів. Можна робити це частіше, якщодозволяють технічні можливості.

Наприклад: реалізовано за місяць товарів на 150 000 грн (за цінамипродажу); середній відсоток торгових націнок становить 30 %; суматоргових націнок на реалізовані товари складає (150 000 • 30/100),45 000 грн, а купівельна вартість реалізованих товарів, відповідно,105 000 грн (150 000 - 45 000).

Спочатку розглянемо бухгалтерські проведення з надходження тареалізації товарів у роздрібній торгівлі (табл. 2.5) на спрощеному при-кладі, виходячи з припущення, що вся партія закуплених товарів реалі-зована, тому розмір торгової націнки відомий. Для зручності розгля-немо приклад з тими самими сумами, що і в оптовій торгівлі:

купівельна ціна 1000 грн, ПДВ — 200 грн;

торгова націнка 560 грн,

тобто ціна з ПДВ 1560 грн, ПДВ — 260 грн.

Увага! Розмір торгової націнки повинен бути таким, щоб не тількиокупити витрати обігу і забезпечити прибуток торгівлі, а включати всебе ще і ПДВ, тобто в роздрібній торгівлі:

Купівельна ціна + Торгова націнка = Ціна реалізації + ПДВ

Таблиця 2.5

№ пор

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

Оприбуткування товарів

1

Оприбутковано товари

282

631

1000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641.ПДВ

631

200

3

Встановлено торгову націнку

282

285

560

Реалізація товарів

4

Реалізовано товари

301

702

1560

5

Відображено податкове зобов'язання зПДВ

702

641.ПДВ

260

У кінці місяця

6

Сторнована або списано торгову націнку

282285

285282

—560560

7

Списано купівельну вартість реалізованихтовар