2.3.4. Облік депозитних сум

магниевый скраб beletage

До депозитних сум належать кошти, отримані в тимчасове роз-порядження установ і підлягають поверненню. Депозитні суми не ма-ють відношення до виконання кошторису доходів і видатків, у зв' язкуз чим планування надходжень за цими сумами не відбувається.

Депозитні суми зберігаються на окремих поточних рахунках вустановах уповноважених банків. Кошти з рахунків за депозитнимисумами видаються установами за іменними чеками або перерахову-ються платіжними дорученнями на ім' я тих осіб, які їх отримують.

Відповідальність за правильність перерахування і видачу депо-зитних сум покладається на керівника бюджетної установи чи органі-зації.

Незатребувані депозитні суми, які знаходяться на поточному чиспеціальному реєстраційному рахунку установи, після закінченнястроків їх зберігання підлягають перерахуванню в дохід відповідногобюджету.

Для бухгалтерського обліку депозитних сум призначено субра-хунки:

315 „Поточні рахунки для обліку депозитних сум";

325 „Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних

сум";

672 „Розрахунки за депозитними сумами".

Аналітичний облік депозитних сум ведеться за окремими одер-жувачами коштів. Порядок відображення в бухгалтерському облікудепозитних сум наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Кореспонденція рахунків з обліку депозитних сум           

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Надійшли депозитні суми на поточний рахунокустанови

315

672

2100

2. Перераховано депозитні суми з поточного рахун-ку за належністю

672

315

2100

3. Надійшли депозитні суми на спеціальний реєст-раційний рахунок

325

672

3200

4. Перераховано незатребувані депозитні суми ізспеціального рахунку в дохід

672

713

3200