3. Інші необоротні матеріальні активи

магниевый скраб beletage

Інші необоротні матеріальні активи — усі інші необоротні активи,що мають матеріальну форму й не ввійшли до переліку основних засобів.

Для необоротних активів у матеріальній формі, що не ввійшли дорахунку 10 і за якими застосовується спрощений, груповий або інший спе-цифічний порядок обліку, у Плані рахунків призначений рахунок 11 "Іншінеоборотні матеріальні активи", що поділяється на субрахунки:

"Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок";

"Бібліотечні фонди";

"Малоцінні необоротні матеріальні активи";

"Білизна, постільні речі, одяг та взуття";

"Тимчасові нетитульні споруди";

"Природні ресурси";

"Інвентарна тара";

"Матеріали довготривалого використання для наукових цілей";

"Необоротні матеріальні активи спеціального призначення".

Малоцінні необоротні матеріальні активи включають:

знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.);

бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного імасового виробництва певних виробів або виготовлення індивідуальних за-мовлень);

предмети виробничого значення вартістю до 1000 гривень включноза одиницю (комплект) без податку на додану вартість — робочі столи, верс-таки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предметитехнічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світ-локопіювальні рами та ін.);

предмети, призначені для видачі напрокат;

господарський інвентар вартістю до 1000 гривень включно за оди-ницю (комплект) без податку на додану вартість — предмети конторськогота господарського облаштування, конторське обладнання, переносні бар'єри,вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогне-тривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмно-жувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих),ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри, столовий,кухонний та інший господарський інвентар, а також предмети протипожеж-ного значення — гідропульти, стендери, драбини ручні та ін.;

інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких біль-ше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 1000 гривень включнобез податку на додану вартість, — телефони, обчислювальна техніка, пральніта швейні машини, холодильники та ін.

Тимчасові нетитульні споруди включають:

тимчасові нетитульні споруди, пристосування і пристрої, витрати назведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;

сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасовібудівлі у лісі (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майс-терні, бензозаправки та ін.).