6. Відображення переміщення необоротних активів у реєстрахбухгалтерського обліку