2.2.1. Основні принципи та порядок фінансуваннябюджетних установ