§ 6. НАГОЛОС

магниевый скраб beletage

У латинській мові склади рахують від кінця слова:

fa-go-py-rum - гречка, ly-co-per-si-cum - помідор.

4 3 2 1                  5 4 3 2 1

У латинській мові наголос ніколи не ставиться на перший склад від кінця слова і далі третього складу від кінця слова.

У двоскладових словах наголос завжди ставиться на другому складі від кінця слова: beta - буряк, lfnum - льон.

Для того щоб визначити місце наголосу в багатоскладових словах, слід дотримуватися правила другого складу.

Правило другого складу

У багатоскладових словах наголос залежить від кількісної характе­ристики другого складу від кінця слова. Якщо другий склад від кінця слова довгий, то наголос ставиться на нього, а якщо короткий - то наголос ста­виться на третій склад від кінця слова, незалежно від його довготи.

Наприклад: у слові eu-ro-pae-us - європейський другий склад від кін­ця слова довгий (містить дифтонг), тому наголос ставиться на нього. У слові al-li-um - часник другий склад від кінця слова короткий (голосний стоїть перед іншим голосним), тому наголос ставиться на третій склад від кінця слова.

Крім того, слід запам'ятати особливості наголошення деяких кінце­вих терміноелементів:

Кінцевий терміноелемент

Приклади

-phyton, -phyta

(від грец. phyton - рослина)

-mycota, -mycetes (від грец. mykes - гриб)

-fer, -fera, -ferum

(від лат. fero - несу)

-phorus, a, um

(від грец. phero - несу)

-ptera

(від грец. pteron - крило)

-philus, a, um

(від грец. phileo - люблю)

hygrophyton - гігрофіт (рослина, пристосована до надмірних умов зволоження) Equisetophyta - відділ Хвощеподібні Myxomycota - відділ Слизовики Zygomycetes - клас Зигоміцети

frUctifer, fera, ferum - плодоносний Crucfferae - родина Хрестоцвіті

(букв.: Хрестоносні) anthophorus - квітконосний phosphorus - фосфор (букв.: той, що

несе світло) Lepidoptera - ряд Лускокрилі Dfptera - ряд Двокрилі

hygrophilus - вологолюбний thermophilus - теплолюбний