§ 8. ІМЕННИК. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКІВ

магниевый скраб beletage

У латинській мові, як і в українській, іменники мають граматичні ка­тегорії роду, числа та відмінка.

Рід іменників

Іменники в латинській мові належать до одного з трьох родів:

genus masculinum (ш)" - чоловічий рід (рід) femininum f) - жіночий рід neutrum (n) - середній рід.

Рід іменників у латинській та українській мовах часто не збігається. Наприклад: слово spica - колос у латинській мові належить до жіночого роду, а в український - до чоловічого; слово flos - квітка в латинській мо­ві належить до чоловічого роду, а в українській - до жіночого. Тому при визначенні роду латинського іменника не слід орієнтуватися на рід відпо­відного іменника в українській мові.

* У словниках рід іменників скорочено позначається початковими буквами.

Рід іменника в латинській мові визначається:

a)     за значенням;

b)    за закінченням називного відмінка однини.

Визначення роду іменника за його значенням

Рід

Іменники

Приклади

ш

Назви осіб та тварин чоловічої статі, назви річок та місяців

studiosus - студент, cattus - кіт, Borysthenes - Борисфен, September - вересень

f

Назви осіб та тварин жіночої статі, назви міст та країн, на­зви дерев та кущів

studiosa - студентка, catta - кицька, Kiiovia - Київ, Rossia - Русь, quercus - дуб

n

Деякі невідмінювані іменники

muscari - гадюча цибулька thlaspi - талабан (польовий бур'ян)

NB! Деякі назви дерев та кущів належать до чоловічого або серед­нього роду:

 

Чоловічий рід

philadelphus - чубушник, жасмин садовий

symphoricarpus - сніжноягідник

osmanthus - османт

rosmarinus - розмарин

cistus - ладанник

unedo - суничник

rubus - ожина

Середній рід

acer - клен

ribes - смородина

jasminum - жасмин справжній

viburnum - калина

taxodium - таксодій

ligustrum- бирючина

-dendron:

sequoiadendron - секвоядендрон rhododendron - рододендрон

 

Визначення роду іменників за закінченнями в називному відмінку однини буде розглянуто у наступних заняттях.

Число іменників

Іменники в латинській мові мають два числа:

numerus singularis (sing.) - однина (число) pluralis (plur.) - множина.

Наприклад: flos - квітка, flores - квіти; folium - листок, folia - лист-

Відмінки іменників

У латинській мові є шість відмінків іменників:

casus                  nominatrvus (Nom.) - називний (хто? що?)

(відмінок) genetrvus (Gen.) - родовий (кого? чого?)

datrvus (Dat.) - давальний (кому? чому?) accusatrvus (Acc.) - знахідний (кого? що?) ablatrvus (Abl.) - відкладний: орудний, місцевий

(ким? чим? на кому? на чому?) vocatrvus (Voc.) - кличний. У біологічній номенклатурі вживаються лише nominativus і genetivus, тому решта в нашому курсі розглядатися не буде.