ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.  Які граматичні категорії мають іменники в латинській мові?

2.   Як визначається рід іменника?

3.   Які іменники за зазначенням належать до чоловічого (жіночого, середнього) роду?

4.   До якого роду належать у латинській мові назви дерев та кущів?

5.   Скільки відмін іменників у латинській мові?

6.   Як визначається відміна іменника?

7.   Назвіть ознаки іменників I-V відмін. Наведіть приклади іменників кожної ві­дміни.

8.   Як наводяться іменники у словниках?

9.   Що таке практична основа іменника? Як вона визначається?

Варіант 1

10. У іменників якої відміни практична основа не збігається з основою називно­го відмінка? Як вона визначається? Наведіть приклади.

ВПРАВИ

1. Визначте відміну та основу іменників:

Варіант 2

 

herba, ae f - трава dtrullus, i m - кавун flos, floris m - квітка subspecies, ei f - підвид fructus, us m - плід taxon, i n - таксон cotytedon, оnis f- сім'ядоля beta, ae f - буряк lens, lentis f - сочевиця lathyrus, i m - чина cornu, us n - ріг phleum, i n - тимофіївка pisum, i n - горох

vicia, ae f - горошок

ribes, is n - смородина

species, ei f - вид

secale, is n - жито

festuca, ae f - костриця

physoderma, atis n - фізодерма

linum, i n - льон

melo, onis m - диня

poa, ae f - тонконіг

allium, i n - часник

quercus, us f - дуб

 

Варіант 4

Варіант 3

 

ulmus, i f - в'яз stellaria, ae f - зірочник oxycoccus, i m - журавлина larix, icis f - модрина acus, us f - голка, хвоя thuia, ae f - туя agrostis, idis f - мітлиця hyoscyamus, i m - блекота series, ei f - ряд, серія abies, etis f - ялиця rubus, i m - ожина pyrus, i f - груша platanus, us f - платан rhododendron, i n - рододендрон superficies, ei f - поверхня bidens, entis f - череда

achillea, ae f - деревій tussikgo, mis f - підбіл tribus, us f - триба, коліно

(таксономічна категорія) lupus, i m - вовк lepus, oris m - заєць

 

2. Перекладіть іменники латинською мовою, наведіть їх повну словникову форму:

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4

колос

сорт

морква

рис

поле

пшениця

щавель

хміль

кукурудза

помідор