§ 13. УЗГОДЖЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ З ІМЕННИКАМИ

магниевый скраб beletage

Прикметники в латинській мові завжди ставляться після іменників і узгоджуються з ними в роді, числі та відмінку. Для того щоб узгодити прикметник з іменником, необхідно:

1) визначити рід іменника (за словниковою формою);

2) визначити групу та підгрупу прикметника;

3) у словниковій формі прикметника знайти родове закінчення, від­повідне роду іменника;

4) утворити необхідну родову форму прикметника, додавши до його основи родове закінчення.

Наприклад, необхідно узгодити прикметник sativus, a, um - посівний з іменниками: daucus, i m - морква; avena, ae f - овес; pisum, i n - горох.

Іменник daucus належить до чоловічого роду (m). Прикметник sativus, a, um належить до першої групи, має родове закінчення чоловічого роду -us:

Морква посівна - Daucus sativus.

Іменник avena належить до жіночого роду (f). Закінчення жіночого роду прикметників першої групи -a:

Овес посівний - Avena sativa.

Іменник pisum належить до середнього роду (n). Закінчення серед­нього роду прикметників першої групи -um:

Горох посівний - Pisum sativum.

Якщо іменник і прикметник належать до різних відмін, то при узго­дженні закінчення прикметника та іменника можуть не збігатися.

Наприклад: hordeum, i n - ячмінь (vulgaris, e - звичайний)

Іменник середнього роду hordeum належить до ІІ відміни. Прикмет­ник vulgaris, e є прикметником з двома родовими закінченнями і належить до ІІІ відміни.

Ячмінь звичайний - Hordeum vulgare.

Lens, lentis f - сочевиця (culinarius, a, um - їстівний).

Іменник lens є іменником жіночого роду ІІІ відміни. Прикметник cu- linarius, a, um є прикметником першої групи із закінченням жіночого роду -а (І відміна).

Сочевиця їстівна - Lens culinaria.

Malus, i f - яблуня (domesticus, a, um - домашній).

Іменник malus є іменником жіночого роду ІІ відміни. Прикметник domesticus, a, um є прикметником першої групи із закінченням жіночого роду -а (І відміна).

Яблуня домашня - Malus domestica.

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

 

albus, a, um - білий niger, gra, grum - чорний ruber, bra, brum - червоний

sativus, a, um - посівний

oleraceus, a, um - городній gramineus, a, um - злаковий

 

domesticus, a, um - домашній

cinereus, a, um - попелястий

luteus, a, um - жовтий flavus, a, um - жовтий

aureus, a, um - золотистий

incаnus, a, um - сірий glaucus, a, um - сизий caesius, a, um - сизий

esculentus, a, um - їстівний fruticosus, a, um - кущовий silvaticus, a, um - лісовий montanus, a, um - гірський stepposus, a, um - степовий petraeus, a, um - скельний

tuberosus, a, um - бульбистий bulbosus, a, um - бульбистий altus, a, um - високий elatus, a, um - високий excelsus, a, um - високий latus, a, um - широкий longus, a, um - довгий magnus, a, um - великий medius, a, um - середній obscurus, a, um - темний lucidus, a, um - блискучий formosus, a, um - красивий densus, a, um - густий, рясний crispus, a, um - кучерявий hybridus, a, um - гібридний nemorosus, a, um - дібровний spicatus, a, um - колосистий baccatus, a, um - ягідний odoratus, a, um - запашний maculatus, a, um - плямистий durus, a, um - твердий hirsutus, a, um - шорсткий nudus, a, um - голий spinosus, a, um - колючий pilosus, a, um - волосистий annuus, a, um - однорічний cernuus, a, um - пониклий herbaceus, a, um - трав'янистий acutus, a, um - гострий aestivus, a, um - літній