§ 14. І ВІДМІНА ІМЕННИКІВ

магниевый скраб beletage

До першої відміни належать іменники жіночого роду, які в nom. sing. мають закінчення -а, а в gen. sing. - -ae.

Наприклад: planta, ae f — рослина; herba, ae f— трава; avena, ae f — овес.

До першої відміни належать також деякі іменники чоловічого роду, які мають такі самі закінчення. Здебільшого це іменники, які означають професію або рід діяльності: agricola, ae m — землероб; collega, ae m — коле­га, товариш по роботі; poeta, ae m — поет; nauta, ae m — мореплавець та ін.

Відмінкові закінчення іменників І відміни в nom. et gen. sing. etplur.

 

Sing.

Plur.

Nom. Gen.

-a -ae

-ae

-arum

Зразок відмінювання іменника І відміни в nom. et gen. sing. et plur.

herba, ae f — трава

Sing. Plur.

Nom. herb-a — трава herb-ae — трави

Gen. herb-ae — трави herb-arum — трав

За першою відміною відмінюються прикметники першої групи жіно­чого роду, які у nom. sing. мають закінчення -а.

Зразок відмінювання словосполучення в nom. et gen. sing. et plur.

planta culta — культурна рослина

Sing. Plur.

Nom. plant-a cult-a plant-ae cult-ae

культурна рослина культурні рослини

Gen. plant-ae cult-ae plant-arum cult-arum

культурної рослини культурних рослин

Іменники грецького походження

До першої відміни належать деякі іменники грецького походження, які в nom. sing. мають закінчення -e, а в gen. sing. — -es. Наприклад: botanice, es f — ботаніка; glycine, es f — соя; hippophae, es f — обліпиха; anem­one, es f — анемона.

Форми множини іменники грецького походження утворюють так са­мо, як і латинські іменники.

Зразок відмінювання іменника грецького походження в nom. et gen. sing. et plur.

anemone, es f — анемона

Sing. Plur.

Nom. anemon-e — анемона anemon-ae — анемони

Gen. anemon-es — анемони anemon-arum — анемон