ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

магниевый скраб beletage

1. Які іменники і прикметники належать до I відміни? Назвіть їх відмінкові закінчення.

2. Які іменники грецького походження належать до I відміни?

3. Дайте визначення термінів "систематика", "класифікація", "таксономія". Чим вони відрізняються?

4. Що таке "таксономічна категорія"? Чим вона відрізняється від таксона? На­ведіть приклади.

5. Назви яких таксонів є біномінальними?

6. З чого складається назва виду рослини або тварини?

7. Назвіть способи вираження видових епітетів.

8. Що таке складений видовий епітет? Наведіть приклади.

9. У назвах яких таксонів трапляється тавтономія?

10. Чому виникають синонімічні номенклатурні найменування видів рослин?

ВПРАВИ

Узгодьте прикметники, наведені у дужках, з іменниками, про­відміняйте утворені словосполучення:

cultura, ae f — культура (oleraceus, a, um — овочевий) planta, ae f — рослина (gramineus, a, um — злаковий) bacca, ae f — ягода (ruber, bra, brum — червоний) glycine, es f — соя (hispidus, a, um — щетинистий) leontice, es f — леонтиця (odessanus, a, um — одеський)

Вставте пропущені закінчення, вкажіть відмінок та число іменників та прикметників:

herb... annu...- однорічні трави spic... matur... — стиглий колос gemm... brunne... — коричневої бруньки hybrid... nov... — нових гібридів com... effus... — розлогої крони an^r... parv...— малий пиляк bracte... ovat... — овальних приквітків coroll... alb.— білі вінчики stipul. long.— довгі прилистки umbell. flav.— жовтого зонтика panicul. dens.— густа волоть

plant. silvatic. - лісові рослини silv. frondos. — листяних лісів

3. Вкажіть правильний варіант перекладу термінів:

Варіант 1

 

1) Овес посівний

2) Пирій довгастий

3) Катран татарський

a) Avena sativus

b) Avena sativa

c) Avenus sativus

a) Elytrigia elongata

b) Elytrigia elongatus

c) Elytrigius elongatus

a) Crambe tatarice

b) Crambe tataricus

c) Crambe tatarica

 

Варіант 2

 

1) Льонок руський

2) Горошок надрізаний

3) Обліпиха верболиста

 Linarius ruthenicus

 Linaria ruthenica

 Linaria ruthenicus

a) Vicia incisus

b) Vicia incisa

c) Vicius incisus

a) Hippophae salicifoliаe

b) Hippophae salicifolius

c) Hippophae salicifolia

 

Варіант 3

 

1) Стоколос прямий

2) Молочай блискучий

3) Жеруха гірка

a) Zerna erectus

b) Zerna erecta

c) Zernus erectus

a) Euphorbia lucida

b) Euophorbium lucidum

c) Euphorbius lucidus

a) Cardamine amare

b) Cardamine amarus

c) Cardamine amara

 

Варіант 4

 

a) Lactuca tataricus

b) Lactucus tataricus

c) Lactuca tatarica

a) Matthiola annua

b) Matthiolus annuus

c) Mathiola annuum

a) Jasione montane

b) Jasione montanus

1) Латук татарський

2) Левкой однорічний

3) Агалик-трава гірська

c) Jasione montana

 

4. Перекладіть латинською мовою:

Варіант 1 Варіант 2

 

Рис посівний Овес голий Кукурудза цукрова Капуста городня Костриця червона Тонконіг однорічний Мишій сизий Портулак городній Пирій вузлуватий Молочай карпатський Трясучка колосиста Зірочки жовті Шипшина собача

Варіант 3

Береза повисла Липа серцелиста Кропива дводомна Айва довгаста Волошка дніпровська Зірочник середній Півонія білоквіткова Проліска дволиста Сироїжка їстівна

Ковила українська Горошок вузьколистий Волошка дніпровська Плазмодіофора капусти Повитиця одностовпцева Аскохіта буряку Пастернак посівний Перлівка кримська В'язіль барвистий Суріпка весняна Покісниця велетенська Рутка дрібноквіткова Барвінок трав'янистий

Варіант 4

Жимолость чорна Таволга середня Фіалка жовта Сон широколистий Липа європейська Філостикта яблуні Маренка запашна Ожика багатоквіткова Хвостатка березова (берези)

Метлюг приморський Очанка дрібноквіткова Калачики маленькі Лепешняк складчастий

5. Перекладіть українсько

Варіант 1

Avena nuda Stipa capillata Elytrigia intermedia Cuscuta europaea Sclerotinia baccarum Euphorbia stepposa Lactuca sativa Agromyza oryzae Glomerella cingulata Scrophularia nodosa Koeleria moldavica Alcea rosea Ferula foetida

Варіант 3

Castanea sativa Inula britannica Potentilla argentea Betula verrucosa Sanicula europaea Cydonia oblonga Listera cordata Calvatia gigantea Dentaria glandulosa Psylla betulae Actea spicata Berteroa incana Acacia vera

Суниці лісові Крупка дібровна Опеньок справжній Дзвоники карпатські

мовою:

Варіант 2

Poa bulbosa Spinacia sativa Mentha piperita Grossularia reclinata Avena barbata Festuca heterophylla Hierochloe odorata Alliaria petiolata Plasmopara viticola Cucurbita maxima Matricaria chamomilla Polyphilla alba Fragaria ananassa

Варіант 4

Aronia melanocarpa Pulmonaria obscura Viola odorata Dahlia pinnata Ficaria verna Phoma herbarum Amanita citrina Erica arborea Bergenia crassifolia Caesalpinia coriaria Elasmucha betulae Genista tinctoria Talpa europaea

 

6. Прочитайте назви видів рослин і тварин, установіть розбіжно­сті в перекладі та зробіть граматичний аналіз термінів:

Варіант 1

Faba bona — Біб кормовий Brassica rapa — Ріпа звичайна Sclerochloa dura — Твердоколос стиснутий Vicia ervilia — Горошок французький Cochlearia armoracia — Хрін звичайний Psylla rosae — Морквяна муха Leptinotarsa decemlineata — Колорадський жук Apera spica-venti - Метлюг звичайний Erysiphe umbelliferarum — Еризифа зонтичних Camelina allysum — Рижій бурaчковий Pegomia betae — Північна бурякова муха

Echinochloe crus-galli — Плоскуха звичайна, або півняче просо

Cuscuta viciae — Повитиця горохова

Glycine soja — Соя дикоросла

Melolontha melolontha — Західний травневий хрущ

Варіант 2

Avena fatua — Вівсюг звичайний Delia brassicae — Капустяна муха Artemisia absinthium — Полин гіркий Vinca herbacea — Барвінок трав'янистий Ramularia betae — Рамулярія буряку Nicotiana tabacum — Тютюн справжній Spergula maxima — Шпергель великий Angelica archangelica — Дудник лікарський Coronilla varia — В'язіль барвистий Stipa pinnata — Ковила пірчаста Coronaria flos-cuculi — Зозулин цвіт Zea mays — Кукурудза звичайна Achillea millefolium — Деревій звичайний Diplodia zeae — Диплодія кукурудзи Vicia cracca — Горошок мишачий

Варіант 3

Caragana frutex — Карагана кущова, або дереза

Atropa belladonna — Беладонна звичайна

Pulvinaria betulae — Подушечниця березова

Tulipa albertii — Тюльпан Альберта

Hedera helix — Плющ звичайний

Achillea micrantha — Деревій дрібноквітковий

Neottia nidus-avis — Гніздівка звичайна

Euphorbia lucida — Молочай блискучий

Robinia pseudoacacia — Робінія звичайна, або біла акація

Eurytoma caraganae — Товстоніжка акацієва

Cladonia arbuscula — Кладонія лісова

Antennaria dioica — Котячі лапки дводомні

Ciconia ciconia — Лелека білий

Talpa europaea — Кріт європейський

Typha latifolia — Рогіз широколистий

Варіант 4

Picea abies — Ялина європейська, або смерека

Artemisia dracunculus — Полин естрагонова, або естрагон

Amorpha tremulae — Бражник осиковий

Асасіa dealbata — Акація срібляста

Ostrya carpinifolia — Хмелеграб звичайний

Frangula alnus — Крушина ламка, або вільховидна

Inula oculus-christi — Оман очний

Campanula rapunculus — Дзвоники рапунцель

Aronia melanocarpa — Аронія, або горобина чорноплідна

Stromatina betulae — Строматіна березова

Amanita caesarea — Мухомор Цезаря

Sagittaria sagittifolia — Стрілолист звичайний

Pica pica — Сорока

Gentiana paradoxa — Тирлич незвичайний Salsola arbuscula — Курай деревовидний

7. Випишіть з етимологічного довідника, наведеного в додатках у кінці посібника, латинські назви рослин, які є іменниками І відміни, та з'ясуйте їх походження.

ЗАНЯТТЯ 6