§ 17. ІІ ВІДМІНА ІМЕННИКІВ

магниевый скраб beletage

До другої відміни належать іменники чоловічого і середнього роду, а також деякі іменники жіночого роду, які в gen. sing. мають закінчення -і.

Іменники II відміни чоловічого роду мають в nom. sing. закінчення - us, -er: daucus, i m — морква; lupinus, i m — люпин; ager, agri m — поле; aper, apri m — кабан.

Більшість іменників на -er (як і прикметників) втрачають -e- при від­мінюванні. Деякі іменники на -er (вони у біологічній номенклатурі майже не зустрічаються) зберігають -e- при відмінюванні: puer, pueri m — хлопчик.

NB! Назви дерев та кущів, які в nom. sing. мають закінчення -us, за значенням належать до жіночого роду. Наприклад: malus, i f — яблу­ня; pyrus, i f — груша; prunus, i f — слива та інші.

До жіночого роду належать також іменники: humus, i f — ґрунт; crys- tallus, i f — кристал; methodus, i f — метод; diameter, tri f — діаметр та деякі інші.

При відмінюванні іменники жіночого роду мають такі ж самі закін­чення, як і іменники чоловічого роду.

Іменники II відміни середнього роду мають в nom. sing. закінчення - um, -on: folium, i n — листок; triticum, i n — пшениця; taxon, i n — таксон; ag- ropyron, i n — житняк.

Закінчення -um є характерним для іменників латинського походжен­ня, а -on — для іменників грецького походження. Інколи у біологічній но­менклатурі вживаються обидві форми:

lycopersicum (lycopersicon), i n — помідор

chamenerium (chamenerion), i n — іван-чай.

Відмінкоеі закінчення іменників II відміни в nom. et gen. sing. et plur.

 

Plur.

m (f) n

-a

Sing. m (f) n Nom. -us, -er -um, -on

 

Gen.

-orum

 

Зразки відмінювання іменників II відміни в nom. et gen. sing. et plur.

citrullus, i m — кавун

Sing. Plur.

Nom. citrull-us — кавун citrull-i — кавуни

Gen. citrull-i — кавуна citrull-Orum — кавунів

lycopersicum, i n — помідор

Sing. Plur.

Nom. lycopersic-um — помідор lycopersic-a — помідори Gen. lycopersic-і — помідора lycopersic-Orum — помідорів

За другою відміною відмінюються також прикметники чоловічого роду із закінченням -us, -er та середнього роду із закінченням -um.

Зразки відмінювання словосполучень в nom. et gen. sing. et plur.

ramus longus — довга гілка

Sing. Plur.

Nom. ram-us long-us ram-i long-i

Gen. довга гілка довгі гілки

ram-i long-і ram-Orum long-Orum

довгої гілки довгих гілок

folium magnum — великий листок

Sing. Plur.

Nom. foli-um magn-um foli-a magn-a

Gen. великий листок великі листки

foli-i magn-i foli-Orum magn-Orum

великого листка великих листків

NB! Особливу увагу слід звернути на відмінювання словосполучень з іменниками II відміни, які належать до жіночого роду. Як вам уже відо­мо, прикметники узгоджуються з іменниками у роді, числі та відмінку, але

не у відміні. Тому при відмінюванні іменник і прикметник матимуть різні відмінкові закінчення. Наприклад:

Malus, i f — яблуня (domesticus, a, um — домашній) Яблуня домашня — Malus domestica.

Шенник malus відмінюється за II відміною, а прикметник domestica - за I відміною:

 

Sing.

Nom. Mal-us domestic-a

Яблуня домашня Gen. Mal-i domestic-ae

Яблуні домашньої

Plur.

Mal-i domestic-ae Яблуні домашні Mal-Orum domestic-arum

Яблунь домашніх