магниевый скраб beletage

У результаті природного чи штучного схрещування утворюються міжродові, міжвидові та внутрішньовидові гібриди (від лат. hybrida — по­місь).

Гібриди позначаються такими способами:

а) формулою (назвами батьківських таксонів, що з'єднані знаком

б) новою назвою зі знаком "х" перед нею;

в) назвою зі скороченим приписом hybr. або hibr. (від лат. hybridus —

гібридний).

Назви таксономічних одиниць гібридів можуть позначатися за допо­могою префікса notho- (n-): nothospecies (n-species) — нотовид, але тоді знак "Х" вилучається.

Назви гібридів

Міжродові гібриди ніколи не повторюють назву таксона з батьківсь­кої пари. їхня назва може бути представлена розгорнутою формулою або мозаїкою частин назв батьківських родів.

Знак "х" ставиться перед гібриднородовою назвою:

Triticum aestivum х Secale cereale = х Triticale = х Triticale rimpaui (Wittm.) Mьntz.

Багатородові гібриди, як правило, одержують нові назви, складені з імені або прізвища та закінчення -ara:

Rhynchostylis х Acocentrum х Eucantha х Vanda = х Carrara. Назви міжвидових гібридів можуть бути представлені в одному з та­ких варіантів:

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. х A. trichomanes L. = Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. х trichomanes L. = Asplenium alternifolium Wulf.

Аналогічно позначаються і назви внутрішньовидових гібридів.

Назви культурних рослин

Культурні рослини, як правило, мають гібридне походження і нале­жать до відповідного сорту, або культивару (raltivar від англ. CULTivated VARiety — культурний різновид). Поняття "сорт" ("культивар") не рівноз­начне якомусь таксономічному рангу, в тому числі внутрішньовидовому.

Сорт (культивар) — це сукупність культивованих рослин, що мають штучне походження, які відрізняються від інших певними ознаками, що зберігаються при розмноженні.

Усі гібридні сорти, що походять від однієї пари батьків, можуть бути визначені за допомогою колективної назви (якщо гібрид міжродовий) або колективного епітета (якщо гібрид міжвидовий):

х Triticale rimpaui — колективна назва для всіх сортів Triticum х Se-

cale;

Lilium х sulphurgale — видовий епітет є колективним епітетом для всіх сортів від схрещування L. regale х L. sulphureum.

!ноді в назвах батьківської пари гібриду використовуються знаки "$" та або жіночий представник батьківської пари наводиться пер­шим.

Назви сортів зазвичай не є латинськими і зберігають напис і вимову мови оригінатора (селекціонера). Назви сортів пишуться з великої букви, їх позначають одинарними лапками чи супроводжують скороченням cv. (від cultivar — сорт):

Triticum aestivum 'Безоста-1' — Пшениця м'яка 'Безоста-1'; Tulipa kaufmaniana Golden Sun — Тюльпан Кауфмана Golden Sun; Camellia japonica х C. saluensis Danation — Камелія японська х К. са- луенська Danation;

Hedera helix cv. Miss Moror — Плющ звичайний cv. Miss Moror. Видові (колективні) епітети у назвах сортів дозволяється не називати. Якщо назви сортів латинські, то вони граматично узгоджуються з родовими назвами:

Taxus baccata Prostrata — Тис ягідний Prostrata, або форма простерта.

Сорти кожної культури складного походження можуть об'єднуватися за формальними ознаками у садові класи (або садові групи):

Tulipa Lilyflowered Aladdin (L) Тюльпан класу Лілієцвіті, сорт Alad­din з групи Пізньоквітучих (L = англ. Late);

Begonia hybrida Elatior = B. х elatior hort. — Бегонія гібридна групи Elatior; hort. = hortulanorum, тобто (селекції) садівників.

Повна назва сорту містить відомості про колективну назву чи колек­тивний епітет, відомості оригінатора і рік реєстрації:

Rosa Gloria Dei. HT. (F. Meilland, 1945),

або Rosa Gloria Dei. Чг. (F. Meilland, 1945),

або Троянда Глорія Деі. Чг. (F. Meilland, 1945): Чг. (HT). — Чайно- гібридні троянди (Hybr. Tea).

Принципи формування та позначення класів і груп сортів різні для кожної культури й обумовлюються у відповідних монографіях.

Якщо в назві культурної рослини стоїть знак "+", а не "х", то йдеться про щеплену химеру — не статевий, а вегетативний гібрид, який є результа­том зростання тканин різних рослин. Химери бувають міжродові та міжви­дові, а позначення їхніх сортів утворюються аналогічно назвам статевих гібридів та їх сортів. Однак колективні назви та епітети щеплених химер не повинні збігатися з назвами та епітетам статевих гібридів тих же рослин.

Наприклад:

Syringa + correlata (Syringa х chinensis + S. vulgaris);

Syringa + correlata (Бузок х китайський + Б. звичайний);

+ Crataegomespilus dardsarii (Crataegus monogyna + Mespilus ger- manica);

+ Crataegomespilus dardsarii (Глід одноматочковий + Мушмула гер­манська).

 

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

 

daucus, i m — морква citrullus, i m — кавун helianthus, i m — соняшник humfllus, i m — хміль lathyrus, i m — чина lupTnus, i m — люпин napus, i m — бруква phaseolus, i m — квасоля raphanus, i m — редька crocus, i m — шафран, крокус asparagus, i m — холодок, спаржа

agropyron, i n — житняк equisetum, i n — хвощ sorghum, i n — сорго petroselTnum, i n — петрушка arrhenatherum, i n — райграс

hyoscyamus, i m — блекота rubus, i m — ожина, малина philadelphus, i m — чубушник, садовий жасмин alnus, i f — вільха carpinus, i f — граб cornus, i f — кизил corylus, i f — ліщина crataegus, i f — глід fagus, i f — бук fraxinus, i f — ясен iuniperus, i f — ялівець sambucus, i f — бузина sorbus, i f — горобина ulmus, i f — в'яз taxus, i f — тис triticum, i n — пшениця hordeum, i n — ячмінь panicum, i n — просо allium, i n — часник, цибуля anethum, i n — кріп apium, i n — селера capsicum, i n — перець pisum, i n — горох phleum, i n — тимофіївка fagopyrum, i n — гречка gossypium, i n — бавовник linum, i n — льон lycopersicum, i n — помідор solanum, i n — паслін Solanum tuberosum — картопля trifolium, i n — конюшина lolium, i n — пажитниця

malus, i f — яблуня

morus, i f — шовковиця

padus, i f — черемха

cerasus, i f — вишня

pinus, i f — сосна

popfllus, i f — тополя

prunus, i f — слива

pyrus, i f — груша

hypericum, i n — звіробій

chenopodium, i n — лобода

lycopodium, i n — плаун

lilium, i n — лілія

polygonum, i n — гірчак, спориш

gallium, i n — підмаренник

taraxacum, i n — кульбаба

viburnum, i n — калина