§ 20. ТИПИ ВЩМШЮВАННЯ ШЕННИЮВ III ВЩМШИ

магниевый скраб beletage

Залежно від закінчення основи іменники III відміни мають три типи відмінювання: приголосний, голосний і мішаний.

За приголосним типом відмінюються нерівноскладові іменники всіх родів з основою на один приголосний:

cucflmis, eris m - огірок (основа racumer-) frutex, icis m - кущ (основа frutic-) radix, Tcis f- корінь (основа radTc-) agrostis, idis f - мітлиця (основа agrostid-) tuber, eris n - бульба (основа tuber-).

За голосним типом відмінюються іменники середнього роду, які в nom. sing. мають закінчення -al, -ar, -e: animal, alis n - тварина cultivar, aris n - сорт secale, is n - жито. За мішаним типом відмінюються:

a) нерівноскладові іменники всіх родів з основою на два приголос­них:

mons, montis m - гора (основа mont-) lens, lentis f - сочевиця (основа lent-) os, ossis n - кістка (основа oss-);

b) рівноскладові іменники всіх родів, які в nom. sing. мають закін­чення -is, -es:

caulis, is m - стебло vitis, is f - виноград ribes, is n - смородина.

Типи відмінювання іменників III відміни

Тип

!менники

Приголосний

Нерівноскладові всіх родів з основою на один приголосний

Голосний

Середнього роду, які в nom. sing. закінчуються на -al, -ar, -e

Мішаний

a) нерівноскладові всіх родів з основою на два приголосних;

b) рівноскладові всіх родів, які в nom. sing. ма­ють закінчення -is, -es

Залежно від типу іменники III відміни мають певні розбіжності у ві­дмінюванні. Для того щоб провідміняти іменник III відміни, необхідно до його основи додати відмінкові закінчення, властиві даному типу.

Відмінкові закінчення іменників III відміни в nom. et gen. sing. et plur.

Sing. Plur.

m f n m, f n

Nom. різні -es -a (-ia)

Gen. -is -um (-ium)

У дужках наводяться закінчення голосного та мішаного типів відмі­нювання.

Особливості відмінювання іменників III відміни

Приголосний тип

Більшість іменників III відміни відмінюється за приголосним типом. Шенники чоловічого і жіночого роду мають у nom. plur. спільне закінчення -es, а іменники середнього роду - закінчення -a. У gen. plur. іменники всіх родів мають закінчення -um.

Зразки відмінювання іменників приголосного типу в nom. et gen. sing. et plur.

flos, floris m - квітка

Sing. Plur.

Nom. flos - квітка flor-es - квітки

Gen. flor-is - квітки flor-um - квіток

radix, icis f - корінь

Sing. Plur.

Nom. radix - корінь radic-es - корені

Gen. radic-is - кореня radic-um - коренів

tuber, eris n - бульба

Sing. Plur.

Nom. tuber - бульба tuber-a - бульби

Gen. tuber-is - бульби tuber-um - бульб

Голосний тип

Шенники середнього роду, які належать до голосного типу, в nom. plur. мають закінчення -ia, а в gen. plur. - закінчення -іит.

Зразок відмінювання іменника голосного типу в nom. et gen. sing. et plur.

animal, alis n - тварина

Sing. Plur.

Nom. animal - тварина animal-ia - тварини Gen. animal-is - тварини animal-ium - тварин

Мішаний тип

Відмінювання іменників мішаного типу відрізняється від приголос­ного типу закінченням gen. plur. -ium (у іменників приголосного типу за­кінчення gen. plur. -um).

Зразки відмінювання іменників мішаного типу в nom. et gen. sing. et plur.

avis, is f - птах

Sing. Plur.

Nom. avis - птах av-es - птахи

Gen. av-is - птаха av-ium - птахів

os, ossis n - кістка

Sing. Plur.

Nom. os - кістка oss-a - кістки

Gen. oss-is - кістки oss-ium - кісток

При узгодженні прикметників першої групи з іменниками III відміни та при відмінюванні словосполучень слід пам'ятати, що закінчення імен­ників і прикметників не збігаються.

Наприклад: frutex, icis m - кущ (minutus, a, um - маленький)

Маленький кущ - frutex minutus.

Шенник frutex відмінюється за приголосним типом III відміни, прик­метник minutus - за II відміною:

 

Sing. frutex minut-us

маленькии кущ Gen. frutic-is minut-i

Nom.

маленького куща

Plur. frutic-es minut-i

маленькі кущі frutic-um minut-orum

маленьких кущів

 

Arbor, oris f - дерево (altus, a, um - високий) Високе дерево - arbor alta.

Шенник arbor відмінюється за приголосним типом III відміни, прик­метник alta - за I відміною:

 

Nom.

Gen.

Plur.

arbor-es alt-ae

високі дерева arbor-um alt-arum

високих дерев

Sing. arbor alt-a

високе дерево arbor-is alt-ae

високого дерева

 

Cultivar, aris n - сорт (novus, a, um - новий) Новий сорт - cultivar novum.

Шенник cultivar відмінюється за голосним типом III відміни, прик­метник novum - за II відміною:

 

Sing. raltivar nov-um

новии сорт raltivar-is nov-i

Nom. Gen.

нового сорту

Plur. raltivar-ia nov-a

нові сорти

raltivar-ium nov-orum

нових сортів