ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова .................................................................................................................. 6

ЗАНЯТТЯ 1

§ 1. Латинський алфавіт.............................................................................................. 8

§ 2. Правила вимови голосних та дифтонгів ............................................................ 9

§ 3. Правила вимови приголосних........................................................................... 10

§ 4. Правила вимови буквосполучень .................................................................... 12

Вправи........................................................................................................................ 13

ЗАНЯТТЯ 2

§ 5. Довгі та короткі склади...................................................................................... 23

§ 6. Наголос ............................................................................................................... 25

Вправи ....................................................................................................................... 27

ЗАНЯТТЯ 3

§ 7. Частини мови ..................................................................................................... 33

§ 8. Іменник. Граматичні категорії іменників ......................................................... 33

§ 9. Відміни іменників .............................................................................................. 35

§ 10. Словникова форма іменників.......................................................................... 36

§ 11. Основа іменника............................................................................................... 37

Вправи ......................................................................................................................  39

ЗАНЯТТЯ 4

§ 12. Прикметник. Граматичні категорії прикметників ......................................... 42

§ 13. Узгодження прикметників з іменниками........................................................ 44

Вправи ......................................................................................................................  46

ЗАНЯТТЯ 5

§ 14. І відміна іменників ........................................................................................... 51

§ 15. Загальні відомості про таксономічні категорії............................................... 52

§ 16. Біномінальні назви ........................................................................................... 53

Вправи ......................................................................................................................  58

ЗАНЯТТЯ 6

§ 17. ІІ відміна іменників.......................................................................................... 64

§ 18. Латинські назви гібридів та культурних рослин............................................ 66

Вправи ...................................................................................................................... 70

ЗАНЯТТЯ 7

§ 19. ІІІ відміна іменників......................................................................................... 75

§ 20. Типи відмінювання іменників ІІІ відміни ...................................................... 75

§ 21. Рід іменників ІІІ відміни.................................................................................. 79

Вправи ...................................................................................................................... 83

ЗАНЯТТЯ 8

§ 22. Прикметники ІІІ відміни ................................................................................. 87

§ 23. Ступені порівняння прикметників 89 § 24. Особливості утворення ступенів порівняння прикметників       90

Вправи ...................................................................................................................... 92

ЗАНЯТТЯ 9

§ 25. IV відміна іменників ........................................................................................ 96

§ 26. V відміна іменників.......................................................................................... 97

§ 27. Триномінальні та складені назви..................................................................... 97

Вправи ..................................................................................................................... 100

ЗАНЯТТЯ 10

§ 28. Уніномінальні назви ...................................................................................... 104

§ 29. Уніномінальні назви рослин ......................................................................... 107

§ 30. Уніномінальні назви грибів........................................................................... 109

§ 31. Уніномінальні назви тварин........................................................................... 111

Вправи ..................................................................................................................... 114

ЗАНЯТТЯ 11

§ 32. Склад слова. Загальні відомості про словотворення................................... 117

§ 33. Складання основ............................................................................................. 119

Вправи ..................................................................................................................... 124

ЗАНЯТТЯ 12

§ 34. Числівник ....................................................................................................... 129

§ 35. Латинські назви рослинних угруповань ....................................................... 131

Вправи ..................................................................................................................... 136

ЗАНЯТТЯ 13

§ 36. Суфіксація ...................................................................................................... 139

§ 37. Латинська хімічна номенклатура .................................................................. 142

Вправи ..................................................................................................................... 145

ЗАНЯТТЯ 14

§ 38. Префіксація .................................................................................................... 149

§ 39. Основні відомості про дієслово .................................................................... 151

§ 40. Дієприкметники теперішнього часу активного стану.................................. 153

§ 41. Дієприкметники минулого часу пасивного стану......................................... 154

Вправи ..................................................................................................................... 156

ЗАНЯТТЯ 15

§ 42. Інформативний зміст латинських назв рослин і тварин............................... 160

§ 43. Утворення видових епітетів рослин і тварин від власних назв................... 161

§ 44. Допоміжне дієслово esse - бути .................................................................... 162

§ 45. Порядок слів у латинському реченні ........................................................... 163

Вправи ..................................................................................................................... 164

ЗАНЯТТЯ 16

§ 46. Індиферентні назви ........................................................................................ 168

§ 47. Утворення родових назв та видових епітетів

рослин від власних назв.......................................................................................... 168

§ 48. Відмінювання дієслів у теперішньому часі дійсного

способу активного стану......................................................................................... 171

Вправи ..................................................................................................................... 174

Вправи на повторення вивченого матеріалу......................................................... 177

ДОДАТКИ

Історія латинської мови ......................................................................................... 185

Латинська мова в Україні (історичний екскурс)................................................... 187

Історія становлення біологічної термінології

та номенклатури ..................................................................................................... 195

Видатні ботаніки ..................................................................................................... 199

Етимологічний довідник......................................................................................... 210

Види польових культур ......................................................................................... 222

Визначення довготи відкритого другого складу від кінця

слова у ботанічних термінах .................................................................................. 225

Транслітерація українських букв латинським алфавітом ................................... 227

Зведена таблиця відмінкових закінчень

латинських іменників.............................................................................................. 228

Зведена таблиця родових закінчень

латинських прикметників....................................................................................... 228

Схема граматичного аналізу біномінальних,

триномінальних та складених термінів.................................................................. 229

Латинські прислів'я, сентенції та афоризми .......................................................... 230

Студентський гімн "Gaudeamus" ........................................................................... 236

Латинсько-український словник............................................................................ 237

Українсько-латинський словник............................................................................ 311

Список рекомендованої літератури........................................................................ 382