ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

магниевый скраб beletage

Які іменники належать до III відміни?

Чим відрізняються нерівноскладові іменники від рівноскладових? Як визначається практична основа іменників III відміни? На які типи поділяються іменники III відміни?

Які іменники відмінюються за приголосним типом, які - за голосним, а які - за мішаним? Назвіть відмінкові закінчення кожного типу. Які закінчення мають іменники III відміни чоловічого роду? Наведіть прикла­ди. Назвіть винятки.

Які закінчення мають іменники III відміни жіночого роду? Наведіть приклади. Назвіть винятки.

Які закінчення мають іменники III відміни середнього роду? Наведіть прикла­ди. Назвіть винятки.

ВПРАВИ

Варіант 4

urocystis, is f stamen, inis n solidago, inis f rnglans, glandis f nuphar, aris n

1. Визначте основу і тип відмінювання іменників ІІІ відміни:

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3

flos, floris m rumex, icis f vitis, is f

ribes, is n cannabis, is f cortex, icis m

radix, icis f acer, aceris n animal, alis n

lens, lentis f mays, maydis f sinapis, is f

secale, is n cultivar, aris n papaver, eris n

2. Визначте відмінок іменників ІІІ відміни, перекладіть україн­ською мовою:

 

florum

caulis

olera

Варіант 1 Варіант 2

plantagines tuberum

colocynthis

cucumerum

arbores

berberis

caulium

Варіант 3

semina

melasomatis

vitis

filices

animalia

Варіант 4

avium

leguminis

claviceps

exemplaria

maydis

 

3. Узгодьте прикметники, наведені в дужках, з іменниками, про­відміняйте утворені словосполучення:

flos, floris m - квітка (albus, a, um - білий)

 

filix, icis f - папороть (silvaticus, a, um - лісовий) gramen, inis n - злак (annuus, a, um - однорічний) secale, is n - жито (montanus, a, um - гірський) iuglans, ndis f - горіх (niger, gra, grum - чорний) ribes, is n - смородина (ruber, bra, brum - червоний) nuphar, aris n - глечики (luteus, a, um - жовтий)

4. Вкажіть правильний варіант перекладу термінів:

Варіант 1

 

1) Диня посівна

2) Еспарцет скельний

3) Мак снотворний

a) Melo sativa

b) Melo sativus

c) Melo sativum

a) Onobrychis petraea

b) Onobrychis petraeum

c) Onobrychis petraeus

a) Papaver somnifer

b) Papaver somniferum

c) Papaver somnifera

 

Варіант 2

 

a) Vitis vinifer

b) Vitis vinifera

c) Vitis viniferum

a) Tragopogon ucrainicum

b) Tragopogon ucrainica

c) Tragopogon ucrainicus

a) Ribes aureus

b) Ribes aurea

1) Виноград справжній

2) Козельці українські

3) Смородина золотиста

c) Ribes aureum

 

Варіант 3

 

1) Щавель кислий

2) Клен бархатистий

a) Rumex acetosus

b) Rumex acetosum

c) Rumex acetosa

 Acer velutina

 Acer velutinum

 Acer velutinus

 

a) Potamogeton crispus

b) Potamogeton crispa

3) Рдесник кучерявий

c) Potamogeton crispum

 

Варіант 4

 

a) Agrostis albus

b) Agrostis alba

c) Agrostis album

a) Cyclamen persicum

b) Cyclamen persica

c) Cyclamen persicus

a) Clematis rectus

b) Clematis rectum

1) Мітлиця біла

2) Цикламен перський

3) Ломиніс прямий

c) Clematis recta

 

5. Перекладіть латинською мовою:

 

Варіант 1

Варіант 2

 

Варіант 3

Модрина сибірська Клен татарський Верба біла Смородина запашна Череда трироздільна Горіх грецький

Огірок посівний Смородина чорна Жито посівне Виноград справжній Мітлиця собача Люцерна посівна Каперси трав'янисті Півники тонколисті Фізодерма кукурудзи Аскохіта еспарцету Церкоспора винограду Псевдомонас люцерни

Варіант 4

Осока гостра Ялиця сибірська Наперстянка великоквіткова Хеномелес японська Незабудка лісова Чорнобривці тонколисті

Коноплі посівні Кавун колоцинт Подорожник ланцетовидний Еспарцет посівний Верба трав'яниста Осока пальчаста Диня посівна Козельці дніпровські Мак сумнівний Бджола медоносна Устилага кукурудзи Вайда красильна

Зозулинець плямистий Підбіл звичайний Падуб гостролистий Осока пальчаста Хеномелес японська

Верба попеляста Чистець лісовий Квасениця прямостояча Псевдопецица смородини Заєць європейський

 

Варіант 1

Agrostis gigantea Ribes rubrum Septoria graminis Medicago falcata Zea mays Vitis vinifera Bruchus lentis Olpidium radicis Cicer minutum Erysiphe graminis Opomyza florum Aphis gossypii

Варіант 4

6. Перекладіть українською мовою, зробіть граматичний аналіз термінів:

Варіант 2

Medicago romanica Papaver rhoeas Plantago media Cucurbita pepo Contarinia medicaginis Bidens tripartita Secale vavilovii Dactylis glomerata Claviceps purpurea Onobrychis petraea Bromopsis inermis Arachis hypogaea

Варіант 3

 

Picea abies Rhytisma acerinum Plantago lanceolata Oxalis stricta Iuglans cinerea Pulvinaria vitis Dryopteris filix mas Carex pilosa Cycas revoluta Bellis perennis Clematis integrifolia Impatiens parviflora

Acer saccharinum Paris quadrifolia Bidens cernua Larix polonica Digitalis purpurea Phellinus abietis Solidago virgaurea Corydalis cava Cyclamen europaeum Melasoma populi Iris sibirica Vulpes vulpes

 

7. Випишіть з етимологічного довідника, наведеного в додатках у кінці посібника, латинські назви рослин, які є іменниками ІІІ відміни, та з'ясуйте їх походження.

ЗАНЯТТЯ 8