§ 22. ПРИКМЕТНИКИ III ВІДМІНИ

магниевый скраб beletage

Як ви вже дізналися з § 12, прикметники III відміни поділяються на три підгрупи залежно від кількості закінчень у nom. sing.:

1) прикметники з трьома родовими закінченнями:

чоловічий рід жіночий рід середній рід (m) (f) (n)

-er -is -e

campester - польовий, campestris - польова, campestre - польове silvester - лісовий, silvestris - лісова, silvestre - лісове Словникова форма: сampester, stris, stre - польовий silvester, stris, stre - лісовий;

2) прикметники з двома родовими закінченнями:

чоловічий і жіночий рід середній рід

(mf  (n)

-is -e

vulgaris - звичайний, звичайна, vulgare - звичайне оГНат^ - лікарський, лікарська, officinale - лікарське Словникова форма: vulgaris, e - звичайний

officinalis, e - лікарський;

3) прикметники з одним родовим закінченням, спільним для всіх трьох родів:

чоловічий, жіночий, середній рід (m>f n)

-r / -s / -X

sempervirens - вічнозелений, вічнозелена, вічнозелене praecox - ранній, рання, раннє. У словнику такі прикметники наводяться, як і іменники, із зазначен­ням родового відмінка:

sempervirens, entis - вічнозелений praecox, ocis - ранній. Прикметники III відміни незалежно від кількості родових закінчень відмінюються за голосним типом III відміни. Прикметники чоловічого і жіночого роду мають у nom. plur. спільне закінчення -es, а прикметники середнього роду - закінчення -ia. У gen. plur. прикметники всіх родів ма­ють закінчення -ium.

Зразки відмінювання прикметників III відміни в nom. et gen. sing. et plur.

silvester, stris, stre - лісовий

Sing. Plur.

m f n m, f n

Nom. silvester silvestris silvestre silvestr-es silvestr-ia

Gen. silvestr-is silvestr-ium

vulgaris, e - звичайний

Sing. Plur.

m , f n m, f n

Nom. vulgaris vulgare vulgar-es vulgar-ia

Gen. vulgar-is vulgar-ium

praecox, ocis - ранній

Sing. Plur.

m f n m, f n

Nom. praecox praecoc-es praecoc-ia

Gen. praecoc-is praecoc-ium

За зразком прикметників III відміни з одним родовим закінченням відмінюються також дієприкметники теперішнього часу активного стану: repens, entis - повзучий, urens, entis - жалкий, nutans, antis - пониклий та ін.

При узгодженні прикметників III відміни з іменниками та при відмі­нюванні словосполучень слід пам'ятати, що закінчення іменників і прик­метників можуть не збігатися.

Наприклад: кормова рослина - planta pabularis.

Шенник planta відмінюється за I відміною, прикметник pabularis - за голосним типом III відміни:

Sing. Plur.

Nom. plant-a pabular-is plant-ae pabular-es

кормова рослина кормові рослини

Gen. plant-ae pabular-is plant-arum pabular-ium

кормової рослини кормових рослин