§ 23. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

магниевый скраб beletage

У латинській мові якісні прикметники мають три ступені порівняння: звичайний, вищий і найвищий.

Вищий ступінь

Вищий ступінь прикметників утворюється шляхом додавання до ос­нови прикметника суфікса -ior (для чоловічого та жіночого роду) або суфі­кса -ius (для середнього роду).

Звичайний ступінь

Основа

Вищий ступінь

m, f

n

altus, a, um

alt-

altior

altius

високим

 

вищим, вища

вище

brevis, e

brev-

brevior

brevius

коротким

 

коротшим, коротша

коротше

simplex, icis

simplic-

simplicior

simplicius

простим

 

простішим, простіша

простіше

Прикметники у вищому ступені відмінюються як іменники приголо­сного типу III відміни, при цьому відмінкові закінчення додаються до ос­нови прикметника, яка збігається з формою чоловічого і жіночого роду в nom. sing.

Зразок відмінювання прикметника у вищому ступені в nom. et gen. sing. et plur.

Sing. Plur.

m, f n m, f n

Nom. altior altius altior-es altior-a

Gen. altior-is altior-um

Найвищий ступінь

Найвищий ступінь прикметників утворюється шляхом додавання до основи прикметника звичайного ступеня суфікса -issim- і родових закін­чень: -us (для чоловічого роду), -а (для жіночого роду), -um (для середньо­го роду).

Звичайний ступінь

Основа

Найвищий ступінь

m

f

n

altus, a, um

alt-

altissimus

altissima

altissimum

високий

 

найвищий

найвища

найвище

brevis, e

brev-

brevissimus

brevissima

brevissimum

короткий

 

найкоротший

найкоротша

найкоротше

simplex, icis

simplic-

simplicissimus

simpicissima

simplicissimum

простий

 

найпростіший

найпростіша

найпростіше

Прикметники в найвищому ступені відмінюються за зразком прик­метників І—II відмін.

Зразок відмінювання прикметника у найвищому ступені в nom. et gen. sing. et plur.

 

Nom. sing. Gen. sing. Nom. plur. Gen. plur.

m

altissim-us altissim-i altissim-i altissim-orum

f

altissim-a altissim-ae altissim-ae altissim-arum

n

altissim-um altissim-i altissim-a altissim-orum