§ 24. ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

магниевый скраб beletage

1. Прикметники, які закінчуються на -er, утворюють найвищий сту­пінь за допомогою суфікса -rim-, який додається до форми nom. sing. чоло­вічого роду та родових закінчень -us, -a, -um:

ruber, bra, brum - червоний ^ ruber-rimus, a, um pulcher, chra, chrum - красивий ^ pulcher-rimus, a, um.

2. Шість прикметників на -ilis, -ile утворюють найвищий ступінь за допомогою суфікса -lim-, який додається до основи прикметника звичай­ного ступеня, та родових закінчень -us, -a, -um:

facilis, e - легкий ^ facillimus, a, um gracilis, e - стрункий ^ gracillimus, a, um humilis, e - низький ^ humillimus, a, um simiHs, e - подібний ^ simillimus, a, um dissimilis, e - неподібний ^ dissimillimus, a, um difficilis, e - важкий ^ difficillimus, a, um.

3. П'ять прикметників утворюють ступені порівняння від різних ос­нов (суплетивні ступені порівняння):

Звичайний сту­пінь

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

bonus, a, um

melior, melius

optimus, a, um

добрий, хороший

ліпший, кращий

найліпший, найкращий

malus, a, um

peior, peius

pessimus, a, um

поганий

гірший

найгірший

magnus, a, um

maior, maius

maximus, a, um

великий

більший

найбільший

parvus, a, um

minor, minus

minimus, a, um

малий

менший

найменший

multus, a, um

plures, plura

plurimus, a, um

численний

численніші

найчисленніший

У біологічній номенклатурі прикметники вищого й найвищого сту­пенів можуть вживаються в значенні звичайного ступеня: Cucurbita maxima - Гарбуз великий Vinca minor - Барвінок малий.

ЛЕКСИЧНИИ МІНІМУМ

 

campester, stris, stre - польовий silvester, stris, stre - лісовий paluster, stris, stre - болотний rupester, stris, stre - скельний lacuster, stris, stre - озерний acer, acris, acre - їдкий, гострий vulgaris, e

communis, e r - звичайний

trivialis, e

arvensis, e "I

arvalis, e r - польовий

agrestis, e

pratensis, e - лучний officinalis, e - лікарський tenuis, e - тонкий dulcis, e - солодкий

orientalis, e - східний occidentalis, e - західний borealis, e - північний australis, e - південний mollis, e - м'який laevis, e - гладкий brevis, e - короткий viridis, e - зелений perennis, e - багаторічний biennis, e - дворічний humilis, e - низький hiemalis, e - зимовий vernalis, e - весняний autumnalis, e - осінній aestivalis, e - літній praecox, ocis - ранній pabularis, e - кормовий ce^lis, e - хлібний, посівний r^lis, e - річковий fragilis, e - ламкий gracilis, e - стрункий utilis, e - корисний hortensis, e - садовий nemoralis, e - дібровний vimimlis, e - лозовий, прутопо­дібний

simplex, icis - простий pubescens, entis - пухнастий graveolens, entis

suaveolens, entis r - запашний, fragrans, antis пахучий

repens, entis - повзучий nocens, entis - шкідливий arbores- cens, entis - дерев'янистий splendens, entis - блискучий sempervirens, entis - вічнозелений