ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

магниевый скраб beletage

1. Які іменники належать до IV відміни?

2. Назвіть ознаки іменників чоловічого і середнього роду IV відміни. Які розбі­жності мають іменнники чоловічого і середнього роду при відмінюванні?

3. Які іменники жіночого роду належать до IV відміни?

4. Які іменники належать до V відміни? Наведіть їх відмінкові закінчення.

5. Назвіть таксономічні категорії, нижчі за вид.

6. Назви яких таксонів є триномінальними? Як вони утворюються? Наведіть приклади.

7. Назви яких таксонів є складеними? Як вони утворюються? Наведіть приклади.

8. Чим відрізняються моделі утворення латинських назв підвидів рослин і тва­рин?

9. Назвіть способи вираження внутрішньовидових епітетів

10. У яких випадках дозволяється використовувати автоніми в складених назвах рослин?

ВПРАВИ

1. Знайдіть іменники IV і V відмін, визначте їх рід:

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

daucus

cornu

sorbus

lupinus

tribus

fructus

genu

lepus

humulus

thymus

malus

acus

platanus

quercus

cupressus

species

abies

facies

CTambe

vulpes

series

phragmites

res

glycine

silene

dies

ribes

fetus

2. Узгодьте прикметники з іменниками IV відміни, провідміняй­те утворені словосполучення:

fructus, us m - плід (ruber, bra, brum - червоний) proventus, us m - урожай (bonus, a, um - гарний) quercus, us f - дуб (petraeus, a, um - скельний) acus, us f - голка, колючка (tenuis, e - тонкий) cornu, us n - ріг (magnus, a, um - великий)

3. Узгодьте прикметники з іменниками V відміни, провідміняйте утворені словосполучення:

subspecies, ei f - підвид (rarus, a, um - рідкісний) series, ei f - ряд (geneticus, a, um - генетичний) dies, diei m - день (tepidus, a, um - теплий)

4. Вкажіть правильний варіант перекладу термінів:

Варіант 1

1) Дуб великопиляковий a) Quercus macrantherus

b) Quercus macranthera

c) Quercus macrantherum

2) Новий вид a) Species novus

b) Species novum

c) Species nova

Варіант 2

1) Платан плямистий a) Platanus maculata

b) Platanus maculatus

c) Platanus maculatum

2) Сільське господарство a) Res rusticus

b) Res rusticum

c) Res rustica

Варіант 3

a) Fructus maturus

b) Fructus maturum

c) Fructus matura

a) Series typologicus

b) Series typologica

c) Series typologicum

Варіант 4

1) Довга хвоя (голка) a) Acus longum

 Acus longa

 Acus longus

2) Ендемічний підвид a) Subspecies endemicus

 Subspecies endemica

1) Стиглий плід

2) Типологічний ряд

 Subspecies endemicum

 

5. Перекладіть українською мовою, зробіть граматичний аналіз термінів, укажіть спосіб вираження видового та внутрішньовидового епітетів:

Варіант 1

Panicum miliaceum ssp. ovatum Brassica oleracea var. capitata f. rubra Beta vulgaris var. altissima Puccinia graminis f. sp. hordei Cuscuta europaea ssp. viciae Daucus carota var. sativa Sphaerotheca fulginea f. cucumeris Erysiphe communis f. lupini Chenopodium album var. viride Allium oleraceum var. roseum Brassica napus var. esculenta

Варіант 2

Brassica napus var. oleifera Oryza sativa ssp. brevis Brassica oleracea var. acephala Elytrigia repens var. caesium Achillea millefolium var. setacea Lactuca sativa var. capitata Cucurbita pepo var. patisson Linum perenne ssp. squamulosum Centaurea jacea var. bicolor Erysiphe graminis f. hordei Sphaerotheca macularis f. humuli

Варіант 3

Quercus robur var. tardiflora Bidens tripartita var. pumila Pinus cembra var. sibirica Anemone silvestris f. grandiflora Glomerella cingulata var. vaccinii Malus praecox var. rossica Brassica silvestris ssp. taurica

 

Veronica spicata var. orchidea Cucurbita pepo var. giraumontia Erysiphe umbelliferarum f. dauci Melo sativus ssp. agrestis

Варіант 4

Myosotis arvensis var. silvestris Pinus silvestris var. melanosperma Salix alba var. caerulea Populus nigra var. italica Rosa cinnamomea var. elliptica Iuniperus turcestanica var. fruticosa Puccinia graminis f. sp. secalis Achillea millefolium f. setacea Mentha spicata var. longifolia Prunus salicina ssp. ussuriensis Glaucium corniculatum var. tricolor Vaccinium myrtillus var. leucocarpum

6. Перекладіть латинською мовою:

Варіант 1

Буряк звичайний, різновид білий Пирій повзучий, різновид пухнастий Рис посівний, підвид звичайний Шпинат городній, різновид колючий Лобода біла, різновид бурякова Тонконіг лучний, різновид вузьколистий Еризифа звичайна, форма квасолі Капуста городня, різновид савойська Конюшина посівна, підвид рання Мишій італійський, різновид найбільший Маренка запашна, форма широколиста

Варіант 2

Просо звичайне, підвид розлоге Рижій посівний, різновид голий Житняк гребінчастий, підвид піщаний Льон жовтий, підвид кримський Тілеція пшениці, форма звичайна Редька посівна, підвид чорна Горошок посівний, різновид серцелистий Пукцинія злакова, спецформа вівса Лобода біла, різновид дрібнолиста Диня посівна, різновид китайська Мачок рогатий, різновид жовтий

Варіант 3

Тополя чорна, різновид пірамідальна

В'яз польовий, різновид корковий

Живокіст лікарський, різновид ланцетовидний

Сосна кедрова, різновид сибірська

Осока гостра, різновид чорна

Блекота чорна, різновид бліда

Конвалія травнева, різновид рожева

Дуб звичайний, різновид ранній

Береза пухнаста, різновид довголиста

Крупка дібровна, різновид голоплідна

Блекота чорна, різновид бліда

Варіант 4

Анемона дібровна, форма фіолетова Вероніка весняна, різновид проста Рута пахуча, підвид садова Шовковиця біла, різновид татарська Жовтець їдкий, різновид північний Мишій італійський, різновид найбільший Береза повисла, різновид гладка М'ята лісова, різновид зелена Перстач білий, різновид голий Кропива дводомна, різновид однодомна Сухоцвіт лісовий, різновид лозовий

 

ЗАНЯТТЯ 10