§ 31. УНІНОМІНАЛЬНІ НАЗВИ ТВАРИН

Латинські назви типів, класів та більшості рядів тварин не мають уніфікованих кінцевих елементів і є іменниками або субстантивованими прикметниками у множині:

Chordata - тип Хордові Aves - клас Птахи

Vertebrata - підтип Хребетні Insecta - клас Комахи Mammalia - клас Ссавці Rodentia - ряд Гризуни

Уніфіковані кінцеві елементи мають лише назви деяких рядів ссав­ців, комах, птахів та риб, а також назви родин, підродин та триб тварин.

Деякі назви рядів класу ссавців мають уніфікований кінцевий еле­мент -vora (від дієслова voro, are - їсти, поїдати):

Herbivora - ряд Травоїдні (herba, ae f - трава + -vora); Carnivora - ряд Хижаки (caro, carnis f - м'ясо + -vora). Назви рядів комах мають кінцевий уніфікований елемент -ptera (від грец. pteron, i n - крило):

Lepidoptera - ряд Лускокрилі;

Coleoptera - ряд Твердокрилі, або Жуки.

Назви рядів птахів і риб закінчуються на -formes (-подібні):

Anseriformes - ряд Гусеподібні

Cypriniformes - ряд Коропоподібні.