§ 31. УНІНОМІНАЛЬНІ НАЗВИ ТВАРИН

магниевый скраб beletage

Латинські назви типів, класів та більшості рядів тварин не мають уніфікованих кінцевих елементів і є іменниками або субстантивованими прикметниками у множині:

Chordata - тип Хордові Aves - клас Птахи

Vertebrata - підтип Хребетні Insecta - клас Комахи Mammalia - клас Ссавці Rodentia - ряд Гризуни

Уніфіковані кінцеві елементи мають лише назви деяких рядів ссав­ців, комах, птахів та риб, а також назви родин, підродин та триб тварин.

Деякі назви рядів класу ссавців мають уніфікований кінцевий еле­мент -vora (від дієслова voro, are - їсти, поїдати):

Herbivora - ряд Травоїдні (herba, ae f - трава + -vora); Carnivora - ряд Хижаки (caro, carnis f - м'ясо + -vora). Назви рядів комах мають кінцевий уніфікований елемент -ptera (від грец. pteron, i n - крило):

Lepidoptera - ряд Лускокрилі;

Coleoptera - ряд Твердокрилі, або Жуки.

Назви рядів птахів і риб закінчуються на -formes (-подібні):

Anseriformes - ряд Гусеподібні

Cypriniformes - ряд Коропоподібні.

Латинські назви родин тварин утворюються шляхом додавання до основи назви типового роду суфікса -id- і закінчення -ае: Curculio - рід Довгоносики Основа іменника curculio, onis m - curculion- curculion - + -id- + -ae ^ Curculionidae - родина Довгоносики. Назви підродин тварин мають уніфікований кінцевий елемент -inae: Microtinae - підродина Полівки.

Латинські назви родин і підродин тварин є субстантивованими при­кметниками жіночого роду множини І відміни.

Назви триб тварин закінчуються на -ini: Braconini - Браконінові (триба метеликів родини браконід).

Зведена таблиця уніфікованих кінцевих елементів уніномінальних назв рослин і тварин

Таксо­номічна категорія

Уніфікований кінцевий еле­мент у назвах таксонів

Приклади

рослин

грибів

тварин

Відділ / тип

-phyta -spermae

-mycota

Equisetophyta - Хвощеподібні Gymnospermae - Голонасінні Chytridiomycota - Хітридієві

Підвідділ

-phytlna

-mycotma

Pteridophytina - Мохоподібні Myxomycotina - Слизовики

Клас

-opsida -dones

-mycetes

 

Equisetopsida - Хвощевидні Dicotyledones - Дводольні Ascomycetes - Аскоміцети

Підклас

-idae

-mycetidae

Rosidae - Розиди Oomycetidae - Ооміцети

Порядок / ряд

-ales

-ptera -vora -formes

Linales - Льоноцвіті Lepidoptera - Лускокрилі Carnivora - Хижаки

Під- порядок

-ineae

Rosineae - Розоцвіті

Родина

-асеае

-idae

Cucurbitaceae - Гарбузові Apidae - Бджоли

Підродина

-oideae

-inae

Apioideae - Селерові Microtinae - Полівки

Коліно / триба

-eae

-ini

Tririceae - Пшеничні Braconini - Браконінові

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

regnum, i n - царство divisio, onis f - відділ classis, is f - клас ordo, inis m - порядок familia, ae f - родина genus, eris n - рід

Magnoliophyta, orum n (Angiospermae, arum f) - відділ Покритонасінні

Pinophyta, orum n (Gymnospermae, arum f) - відділ Голонасінні

Equisetophyta, orum n - відділ Хвощеподібні

Bryophyta, orum n - відділ Мохоподібні

Polypodiophyta, orum n - відділ Папоротеподібні

Liliopsida, orum n (Monocotyledones, um f) - клас Однодольні

Magnoliopsida, orum n (Dicotyledonesdones, um f) - клас Дводольні

Gramineae, arum f (Poaceae, arum f) - родина Злакові

Compositae, arum f (Asteraceae, arum f) - родина Складноцвіті (Айст-

роцвіті)

Umbelliferae, arum f (Apiaceae, arum f) - родина Зонтичні (Селерові) Cruciferae, arum f (Brassicaceae, arum f) - родина Хрестоцвіті (Капус­тяні)

Fabaceae, arum f (Leguminosae, arum f) - родина Бобові