ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

магниевый скраб beletage

1. Чим відрізняються системи таксономічних категорій класифікації рослин і тва­рин?

2. Назви яких таксонів є уніномінальними?

3. Чим найчастіше бувають виражені уніномінальні назви: а) у ботанічній номенк­латурі; б) у зоологічній номенклатурі?

4. Як утворюються назви проміжних систематичних груп?

5. Як утворюються назви відділів та підвідділів: а) рослин; б) грибів?

6. Як утворюються назви класів та підкласів: а) рослин; б) грибів?

7. Як утворюються назви порядків та підпорядків рослин?

8. Як утворюються назви родин та підродин: а) рослин; б) грибів; в) тварин?

9. Назвіть синонімічні назви родин рослин.

Рослини

10. За допомогою яких уніфікованих кінцевих елементів утворюються назви деяких рядів: а) ссавців; б) комах; в) птахів?

ВПРАВИ

1. Розмістіть латинські назви таксонів за рангом у правильній послідовності:

Тварини

 

царство

відділ

тип

genus ordo

 

клас

порядок

ряд

родина

classis species tribus

 

коліно

триба

divisio/ phylum

 

familia regnum

рід

вид

 

2. Вкажіть, за допомогою яких уніфікованих кінцевих елементів утворюються латинські назви поданих таксонів:

Варіант 1

Назви відділів рослин Назви підвідділів рослин Назви відділів грибів Назви підвідділів грибів

Варіант 2

Назви класів рослин Назви підкласів рослин Назви класів грибів Назви підкласів грибів

Варіант 3

Назви порядків рослин та грибів a) -eae

Назви підпорядків рослин b) -inae

Назви колін рослин c) -ineae

a) -aceae, -ferae

b) -oideae

c) -idae

d) -inae

Назви підколін рослин d) -ales

Варіант 4

Назви родин рослин та грибів Назви підродин рослин Назви родин тварин Назви підродин тварин

3. Утворіть назви родин від родових назв рослин і тварин:

a) -phyta, -spermae

b) -mycotina

c) -phytina

d) -mycota

a) -idae

b) -mycetidae

c) -opsida, -dones

d) -mycetes

Варіант 1 Варіант 2

 

Solanum - рід Паслін Cucurbita - рід Гарбуз Apis - рід Бджоли Curculio - рід Довгоносики

Plantago - рід Подорожник Faba - рід Біб Lepus - рід Зайці Canis - рід Собаки

 

Варіант 3

Pinus - рід Сосна Linium - рід Льон

Rosa - рід Шипшина Papaver - рід Мак

Alauda - рід Жайворонки польові Juglans - рід Горіх

Felis - рід Кішка Sciurus - рід Білка

4. Від поданих основ утворіть назви зазначених таксонів, допи­шіть пропущені кінцеві елементи:

Варіант 1

Pino.. .(Gymno...) - відділ Голонасінні Magnoli.. .(Dicotyle...) - клас Дводольні Phyco... - клас Фікоміцети Cucurbit. - порядок Гарбузоцвіті Peronospor. - порядок Пероноспорові Po... - підродина Мітлицевидні Umbelli. - родина Зонтичні

Варіант 2

Equiset. - відділ Хвощеподібні Chytridi. - відділ Хітридієві (гриби) Lili.. .(Monocotyle...) - клас Однодольні Gastero. - клас Гастероміцети Solan. - порядок Пасльоноцвіті Cuscut. - родина Повитицеві Acrid. - родина Саранові

Варіант 3

Варіант 4

Psilot... - відділ Псилотоподібні Eu. - відділ Справжні гриби Pin. - клас Хвойні Marchanti... - клас Печіночники Phyco. - клас Фікоміцети Tax. - порядок Тисові Tili. - родина Липові

Варіант 1

Варіант 4

Lycopod. - відділ Плауноподібні Prostotelio... - клас Простотеліоміцети Fag. - порядок Букоцвіті Bolet. - порядок Болетові Rhamn. - родина Жостерові Prun. - підродина Сливові Aster... - підродина Айстрові

5. Перекладіть українською мовою уніномінальні назви рослин і тварин, визначте ранг таксонів:

Варіант 2

 

Gramineae

Animalia

Archimycetes

Lycopodiophytina

Prunoideae

Magnoliopsida

Faboidae

Aves

Columbiformes Microtidae

Vegetabilia

Fabales

Angiospermae

Maloideae

Magnoliidae

Rodentia

Poeae

Canidae

Passeriformes

Apiales

 

Варіант 3

Plantae Betulales

Pinophyta (Gymnospermae)

Polypodiopsida

Basidiomycetes

Ulmaceae

Oomycetidae

Filicidae

Algae

Варіант 4

Magnoliopsida

Discomycetes

Asterinae

Equisetophyta Maloideae

Sphagnidae

Rosales

Cephidae

Zygomycetidae Ranunculidae

Felidae

 

6. Перекладіть латинською мовою уніномінальні назви рослин і тварин:

 

Варіант 1

клас Однодольні відділ Голонасінні родина Капустяні підродина Селерові порядок Айстроцвіті клас Дискоміцети родина Хрестоцвіті підродина Сливові порядок Макоцвіті ряд Двокрилі

Варіант 3

клас Дводольні порядок Вербоцвіті відділ Хвощеподібні родина Кленові відділ Плауноподібні підродина Таволгові підколіно Біловусові клас Ссавці ряд Хижаки родина Цибулеві

Варіант 2

підклас Ліліїди підродина Трубчасті відділ Покритонасінні підродина Анемонові родина Складноцвіті коліно Пшеничні порядок Каперцецвіті тип Хордові клас Комахи ряд Прямокрилі

Варіант 4

відділ Мохоподібні порядок Березоцвіті клас Аскоміцети підродина Підлісникові родина Молочайні підклас Гвоздиковидні родина Первоцвіті порядок Соснові ряд Травоїдні ряд Лускокрилі

 

ЗАНЯТТЯ 11