ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

магниевый скраб beletage

1. Назвіть елементарні словотворчі елементи.

2. Що таке афікси? Чим вони відрізняються від кореня слова?

3. Що таке морфема?

4. Назвіть основні способи словотворення в латинській мові.

5. Які безафіксальні способи творення слів ви знаєте? Наведіть приклади слів, утворених цим способом.

6. Складання яких основ є найбільш продуктивними в біологічній терміноло­гії?

7. За допомогою яких голосних сполучаються основи: а) грецького похо­дження; б) латинського походження?

8. Що таке терміноелемент?

9. Які терміноелементи називаються частотними?

10. Що таке греко-латинські дублети? Чому вони виникли?

 

ВПРАВИ

1. Вкажіть грецькі дублети латинських терміноелементів (ТЕ), визначте їх значення:

 

Варіант 1 Латинські ТЕ Грецькі ТЕ

Варіант 2 Латинські ТЕ Грецькі ТЕ

 

magni-, grandi-

lati-

integri-

brevi-

albi-

-formis

holo- leuco-

macro-, mega- platy- -oides brachy- parvi-

poly-

melano-

dolicho-

hetero-

micro-

steno-

multi-, pluri- angusti- longi- diversi- nigr-, atr-

 

Варіант 3 Латинські ТЕ Грецькі ТЕ

Варіант 4 Латинські ТЕ Грецькі ТЕ

 

iso-

lepto-

pachy-

acro-, oxy-

ambly-

aequi-

tenui-

crassi-

acuti-

obtusi-

recti-

ortho- glabri-, nudi- rari-, laxi- flavi-, lute- rubri- squami- aqu- gymno- span-

ochro-, xantho- erythr- lepido- hydro-

 

2. Вкажіть латинські дублети грецьких терміноелементів, визна-

 

чте їх основу:

 

Варіант 1

Латинські назви

Грецькі ТЕ

-phyt- -phyll- -carp- -rhyz-

fructus, us m - плід radix, icis f - корінь planta, ae f - рослина follium, i n - листок

ramus, i m - гілка pistillum, i n - маточка arbor, is f - дерево flos, floris m - квітка

Варіант 3

Латинські назви

stamen, inis n - тичинка spica, ae f - колос semen, inis n - насіння frutex, icis f - кущ

Варіант 4

Латинські назви

-dendr- -anth- -clad- -gyn-

Грецькі ТЕ

-thamn- -sperm- -stach- -andr-

Грецькі ТЕ

-myc- -bryo- -acanth- -stemon-

spina, ae f - колючка muscus, i m - мох fungus, i m - гриб stamen, inis n - тичинка

 

3. Замініть українські терміноелементи латинськими, утворіть складні терміни та поясніть їх значення:

 

дрібно-

-florus, a, um

Варіант 2

-anthus, a, um -carpus, a, um -phyllus, a, um -spermus, a, um -granulatus, a, um

Варіант 1

велико- багато- одно- біло- коротко-

 

Варіант 4

Варіант 3

 

багато- <

-folius, a, um

вузько- дрібно- мало- > широко- довго-

-phyllus, a, um -cladus, a, um -anthus, a, um -gynus, a, um -spicatus, a, um

 

4. Перекладіть українською

Варіант 1

Festuca heterophylla Cuscuta breviflora Phleum phleoides Avena cultiformis Polygonatum multiflorum Citrullus colocynthoides Euphorbia salicifolia Elaeagnus oxycarpa Elytrigia trichophora Asparagus brachyphyllus Papaver somniferum Achillea tenuifolia Muscari botryoides Synchytrium macrosporum Populus balsamifera о, виділіть словотворні елементи:

Варіант 2

Triticum sphaerococcum Allium microbulbum Onobrychis vicifolia Lupinus polyphyllus Vitis vinifera Salix acutifolia Solanum dulcamara Echinochloe oryzoides Equisetum polystachyum Cotoneaster melanocarpa Cleome ornithopodioides Kalanchoe longiflora Pterocarya fraxinifolia Trachyspermum ammi Ru- bus melanolasius

Варіант 3

Acer platanoides Chamenerium angustifolium Oxycoccus microcarpus Platanus digitifolia Cotoneaster multiflorus Cassia acutifolia Anemone ranunculoides Polytrichum piliferum Frangula grandifolia Rosa pomifera Aconitum odontandrum Narcissus angustifolius Tuber melanosporum Podocarpus macrophyllus Gymnospermium odessanum Cistus salvifolius

Варіант 4

Aronia melanocarpa Fagus grandifolia Primula macrocalyx Dendranthema morifolium Sorbus parviflora Quercus castaneifolia Bupleurum multinerve Clematis integrifolia Luzula multiflora Iris tenuifolia Hydrangea macrophylla Ostrya carpinifolia Phyllostachys bambusoides Hippophae salicifolia Agaricus xanthodermus Ulmus carpinifolia

 

5. Перекладіть латинською

Варіант 1

Льон тонколистий Обліпиха крушиновидна Чина круглолиста Мак білоквітковий Бадан товстолистий Вишня червоноплідна Комонник жовто-білий Хрінниця рясноцвіта Гладіолус великоквітковий Очанка коротковолоса Пирій ковилолистий Рапс олійний Проломник нитковидний Жеруха бульбоносна ю, виділіть словотворчі елементи:

Варіант 2

Люпин вузьколистий Деревій дрібноквітковий Горобина чорноплідна Астрагал солодколистий Китник зайцехвостий Купина великоквіткова Валеріана пагононосна Ковила пухнастолиста Жасмин голоцвітий Хрін сухоребриковий Пальчатка гребінчаста Королиця звичайна Яблуня сливолиста Бджола медоносна

Варіант 3

Липа широколиста Жасмин великоквітковий Анемона нарцисоцвіта Ясен гостроплідний Кизильник багатоквітковий Тополя різнолиста Гвоздика дельтоподібна Груша маслинколиста Астрагал шерстистоквітковий Ладанник ладаноносний Гарденія жасминовидна Дзвоники широколисті Зніт дрібноквітковий Рижій білоквітковий

Варіант 4

Грушанка круглолиста Рисівка медотравна Півонія білоквіткова Сон широколистий Наперстянка великоквіткова Грястиця багатошлюбна Дуб великопиляковий Дивина рясноцвіта Маслинка вузьколиста Рижій чорноплідний Леєрзія рисовидна Жовтяниця черговолиста Портулак великоквітковий Чорнобривці тонколисті

 

6. Знайдіть в етимологічному довіднику, наведеному в додатках у кінці посібника, слова, утворені шляхом складання основ, з'ясуйте їх походження.

ЗАНЯТТЯ 12