§ 34. ЧИСЛІВНИК

магниевый скраб beletage

У латинській мові числівники поділяються на чотири розряди:

1) кількісні (відповідають на питання скільки?);

2) порядкові (відповідають на питання котрий? який?);

3) розділові (відповідають на питання по скільки?);

4) прислівникові (відповідають на питання скільки разів?).

Цін]

>ри

Кількісні

Порядкові

Розділові

Прислів­никові

арабсь­кі

римсь­кі

1

I

unus, a, um

primus, a, um

singuli, ae, a

semel

 

 

один, -а, -е

перший, -а, -е

по одному

один раз

2

II

duo, duae, duo

secundus, a, um

bini, ae, a

bis

3

III

tres, tria

tertius, a, um

terni, ae, a

ter

4

IV

quattuor

quartus, a, um

quaterni, ae, a

quater

5

V

quinque

quintus, a, um

quini, ae, a

quinquies

6

VI

sex

sextus, a, um

seni, ae, a

sexies

7

VII

septem

septimus, a, um

septeni, ae, a

septies

8

VIII

octo

octavus, a, um

octoni, ae, a

octies

9

IX

novem

nonus, a, um

noveni, ae, a

novies

10

X

decem

decimus, a, um

deni, ae, a

decies

Складні кількісні числівники другого десятка від 11 до 17 утворю­ються шляхом додавання до основи назв одиниць закінчення -decim:

11 - undecim (un-us + decim)

12 - duodecim (duo + decim) і т.д.

Складні числівники, в яких останньою цифрою є цифра 8 або 9 (18, 19, 28, 29 і т.д.), утворюються за принципом віднімання назви двох або од­нієї одиниць від назви наступного десятка:

18 - duo-de-viginti - "від двадцяти два"

19 - un-de-viginti - "від двадцяти один"

28 - duo-de-triginta - "від тридцяти два".

Усі десятки (крім 20) мають закінчення -ginta:

20 - viginti

30 - triginta

40 - quadraginta.

Ци]

ри

 

 

арабсь­кі

римські

Кількісні

Порядкові

11

XI

undecim

undecimus, a, um

12

XII

duodecim

duodecimus, a, um

13

XIII

tredecim

tertius decimus

14

XIV

quattuordecim

quartus decimus

15

XV

quindecim

quintus decimus

16

XVI

sedecim

sextus decimus

17

XVII

septendecim

septimus decimus

18

XVIII

duodeviginti

duodevicesimus, a, um

19

XIX

undeviginti

undevicesimus, a, um

20

XX

viginti

vicesimus, a, um

30

XXX

triginta

tricesimus, a, um

40

XL

quadraginta

quadragesimus, a, um

50

L

quinquaginta

quinquagesimus, a, um

60

LX

sexaginta

sexagesimus, a, um

70

LXX

septuaginta

septuagesimus, a, um

80

LXXX

octoginta

octogesimus, a, um

90

XC

nonaginta

nonagesimus, a, um

100

C

centum

centesimus, a, um

500

D

quingenti

quingentesimus, a, um

1000

M

mille

millesimus, a, um

Складені числівники від 21 до 99 можуть виражатися двома спосо­бами:

1) на першому місті позначається число десятків, а потім число оди­ниць:

21 - viginti unus, 45 - quadraginta quinque;

2) на першому місті ставиться число одиниць, а потім число десятків, що приєднується сполучником et - "і":

21 - unus et viginti, 45 - quinque et quadraginta.

У тризначних і багатозначних числах спочатку ставляться числа бі­льшого розряду, а потім меншого (без сполучника): 164 - centum sexaginta quattuor.

Порядкові числівники (десятки і сотні) утворюються за допомогою суфікса -esim і родових закінчень -us, -a, -um:

vicesimus, a, um - двадцятий.

Розділові числівники в латинській мові мають форму множини і пе­рекладаються кількісним числівником із прийменником по: singuli, ae, a - по одному, по одній.

Римські цифри

Існує сім основних знаків для позначення римських цифр:

I - 1 X - 10 C - 100 M - 1000.

V - 5 L - 50 D - 500

Для позначення всіх інших чисел використовують комбінації цих знаків: шляхом додавання справа (для збільшення числа) або зліва (для зменшення числа). Шляхом зменшення записуються всі четвірки та дев'ятки, решта чисел записується шляхом збільшення:

2 - II (I + I) 9 - IX (X - I) 400 - CD (D - C)

7 - VII (V + I + I) 600 - DC (D + C) 1100 - MC (M + C).