§ 36. СУФІКСАЦІЯ

Суфіксація - це спосіб творення нових слів за допомогою суфіксів, які додаються до твірної основи.

Суфікси виконують важливу класифікаційну функцію: утворені з їх допомогою слова співвідносяться з певними класами понять. Наприклад, іменники, утворені за допомогою суфіксів -ul-, -ol-, належать до класу де­мінутивів - слів із зменшувальним значенням; віддієслівні іменники з су­фіксом -і-о мають загальне категоріальне значення "дія, процес" тощо. Де­які суфікси можуть мати два і більше значень.

Нижче наводяться найпродуктивніші суфікси іменників і прикмет­ників.

Суфікси іменників

Суфікси

Значення

Приклади

-ul- (-cul-)

-ol- -ііі-

-ell-

Зменшувальне

spicula, ae f - колосок (spica, ae f - колос) radicula, aef- редиска, букв. "корінчик"

(radix, Icis f - корінь) flosculus, i m - квіточка (flos, floris m- квітка)

foliolum, i n - листочок (folium, i n - лис­ток)

pyrola, ae f - грушанка (pyrus, i f - груша) pistillum, i n - маточка, букв. "товкач"

(pinso, ui, pistum, ere - товкти) myrtillus, i m - чорниці (myrtus, i f - мирт:

листя чорниці нагадує листя мирту) lenticella, ae f - сочевичка (lens, lentis f - сочевиця)

capsella, ae f - грицики, букв. "коробочка" ^apsa, ae f - коробка)

-et-um

Сукупність рослин одного виду або роду

fruticetum, i n - чагарник (frutex, icis m - кущ)

quercetum, i n - діброва (quercus, usf - дуб)

baccetum, i n - ягідник (bacca, ae f - ягода)

Продовження табл.