§ 40. ДІЄПРИКМЕТНИКИ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ АКТИВНОГО СТАНУ

магниевый скраб beletage

Дієприкметники теперішнього часу активного стану утворюються шляхом додавання до основи дієслів теперішнього часу суфіксів -ns (для дієслів І—II дієвідмін) та -ens (для дієслів III-IV дієвідмін):

Діє­відміна

Інфінітив

Дієприкметник теперішнього ча­су активного стану

I

II

III

IV

formare - утворювати florere - цвісти crescere - рости audTre - слухати

formans - утворюючий florens - який цвіте, квітучий crescens - який росте, зростаючий audiens - який слухає, слухаючий

Дієприкметники теперішнього часу активного стану відмінюються як прикметники III відміни з одним родовим закінченням.

Зразок відмінювання дієприкметника теперішнього часу акти­вного стану в nom. et gen. sing. et plur.

florens, entis - квітучий

Sing. Plur.

m f n m, f n

Nom. florens florent-es florent-ia

Gen. florent-is florent-ium

У біологічній термінології дієприкметники теперішнього часу ак­тивного стану вживаються як епітети в назвах видів рослин і тварин та як назви надвидових таксонів (у формі nom. plur.):

Trapa natans - Водяний горіх плаваючий (від natare - плавати) Elytrigia repens - Пирій повзучий (від repere - повзти) Rodentia - ряд Гризуни (від rodere - гризти).

Дієприкметники минулого часу пасивного стану утворюються від основи супіна (віддієслівного іменника із значенням мети) шляхом до­давання родових закінчень -us, -a, -um.

Основа супіна визначається шляхом відкидання від форми супіна закінчення -um.

Інфінітив

Супін

Дієприкметник минулого часу пасивного стану

plantare - садити videre - бачити serere - сіяти audTre - слухати

plantatum visum satum auditum

plantatus, a, um - посаджений visus, a, um - побачений satus, a, um - посіяний auditus, a, um - почутий

Дієприкметники минулого часу пасивного стану відмінюються за зразком прикметників I-II відмін.

Зразок відмінювання дієприкметника минулого часу пасивного стану в nom. et gen. sing. et plur.

plantatus, a, um - посаджений

 

Nom. sing. Gen. sing. Nom. plur. Gen. plur.

m

plantat-us plantat-i plantat-i plantat-orum

f

plantat-a plantat-ae plantat-ae plantat-arum

plantat-um plantat-i plantat-a plantat-orum

 

У біологічній термінології дієприкметники минулого часу пасив­ного стану вживаються як епітети в назвах видів рослин і тварин та як назви надвидових таксонів (у формі nom. plur.):

Grossularia reclinata - Агрус відхилений (від reclinare - відхиляти назад)

Hypericum perforatum - Звіробій звичайний, або дірявий (від perforare - пробивати, проколювати)

Compositae - родина Складноцвіті (від componere - складати).

 

pungens, entis - колючий repens, entis - повзучий serpens, entis - повзучий natans, antis - плаваючий patiens, entis - стійкий frigoris patiens - морозостійкий siccicatis patiens - посухостійкий umbrae patiens - тіньовитривалий nocens, entis - шкідливий infestans, antis - шкідливий, небез­печний

nigncans, antis - чорніючий, чор­нуватий

virescens, entis - зеленіючий, зеле­нуватий

flavescens, entis - жовтіючий, жов­туватий

fragrans, antis - пахучий, запашний suaveolens, entis - запашний urens, entis - жалкий pubescens, entis - пухнастий splendens, entis - блискучий procumbens, entis - сланкий nutans, antis - пониклий confertus, a, um - скупчений intermedius, a, um - проміжний, середній

perforatus, a, um - пробитий, продірявлений, пронизаний reclinatus, a, um - відхилений diffusus, a, um "1 effusus, a, um f розлогий divaricatus, a, um compressus, a, um congestus, a, um f стиснутий contractus, a, um