ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

магниевый скраб beletage

1. Який спосіб словотворення називається префіксацією?

2. Назвіть продуктивні латинські префікси, вкажіть їх значення.

3. Які фонетичні зміни відбуваються при префіксації?

4. Назвіть граматичні категорії латинських дієслів.

5. У яких основних формах наводяться латинські дієслова у словниках?

6. Як визначається основа теперішнього часу латинських дієслів? Які форми від неї утворюються?

7. Скільки дієвідмін є в латинській мові? Як вони визначаються?

8. Які форми дієприкметників вживаються в біологічній термінології?

9. Як утворюються дієприкметники теперішнього часу активного стану?

10. Як утворюються дієприкметники минулого часу пасивного стану?

1. Перекладіть латинською мовою, виділіть префікси та вка­жіть їх значення:

 

розлогий

скупчений

стиснутий позаквітковий

підземний

Варіант 1 Варіант 2

відхилений безпелюстковий наземний

метатип

Варіант 3

підклас надвид оцвітина

Варіант 4

безлистий незрілий ендобіотичний паразитичний

 

дірявий

підпорядок

передлист сортотип

 

2. Знайдіть в етимологічному довіднику, наведеному в додат­ках у кінці посібника, слова, утворені за допомогою префіксів, та з'ясуйте їх походження.

3. Визначте дієвідміну дієслів за неозначеною формою:

Варіант 1 Варіант 2

florere - цвісти laborare - працювати

colere - обробляти, вирощувати serere - сіяти

 

habitare - жити, мешкати scTre - знати

Варіант 3

crescere - рости docere - вчити plantare - саджати nutrTre - годувати dormire - спати studere - вчити, вивчати

Варіант 4

vivere - жити olere - пахнути irrigare - поливати audTre - слухати

 

4. Утворіть дієприкметники теперішнього часу активного ста­ну від дієслів, наведених у попередньому завданні, перекладіть їх українською мовою.

Варіант 1

germinare (germinatum) - проростати nominare (nominatum) - називати seligere (selectum) - відбирати inserere (insetum) - прищеплювати Варіант 2

perforare (perforatum) - пробивати, проколювати сonglomerare (conglomeratum) - скупчувати, стискувати serere (satum) - сіяти componere (compositum) - складати

Варіант 3

divulgare (divulgatum) - поширювати compressare (compressum) - стискувати describere (descriptum) - описувати colere (cultum) - обробляти, вирощувати

Варіант 4

laetificare (laetificatum) - удобрювати decorare (decoratum) - прикрашати tegere (tectum) - вкривати flectere (flexum) - згинати

6. Перекладіть українською мовою, виділіть префікси та вка­жіть їх значення, підкресліть дієприкметники:

Варіант 1 Варіант 2

 

Hordeum intermedium Triticum compactum Cucscuta epilinum Zea mays indentata Trifolium diffusum

Achillea submillefolium Ranunculus dissectus Rorippa amphibia Elytrigia intermedia Astragalus suprapilosus

Carex remota Bromopsis inermis Hypericum perforatum Rumex conglomeratus Arachis hypogaea Juncus subnodulosus

Варіант 3

Serratula inermis Pinus conglomerata Rubus suberectus Erysimum repandum Potentilla impolita Prunus divaricata Acacia dealbata Lunaria rediviva Pellia epiphylla Amaranthus retroflexus Lolium remotum

Poa compressa Vicia incisa Allium pervestitum Grossularia reclinata Rosa subpomifera Onobrychis transcaucasica

Варіант 4

Succisella inflexa Juncus compressus Synchytrium endobioticum Matricaria perforata Cucscuta epithynum Iris aphylla Elytrigia elongata Cardamine impatiens Ruscus hypoglossus Cycas revoluta Calamagrostis epigeios

 

7. Перекладіть латинською мовою:

 

Варіант 1

Пирій повзучий Будяк пониклий Зайцегуб п'янкий Рдесник блискучий Сон розкритий Гостриця сланка Лепешняк плаваючий Морозостійкий вид Вівсюнець пухнастий Рисівка зеленувата

Варіант 2

Перлівка поникла Сон чорніючий Лутига блискуча Конюшина повзуча Ялина колюча Перлівка поплутана Береза пухнаста Посухостійкий вид Рдесник плаваючий Софора жовтувата

Варіант 3

Бромус мінливий Фізаліс пухнастий Тафрина деформуюча Тіньовитривала рослина Жовтець повзучий Водяний горіх плаваючий Ожика бліда Келерія блискуча Османт запашний Сочевиця чорнувата

Варіант 4

Шавлія блискуча Кропива жалка Дуб пухнастий Степовий гірчак повзучий Фітофтора небезпечна Смілка поникла Жовтушник розлогий Куничник сіруватий Приворотень блискучий Трищетинник жовтуватий

 

ЗАНЯТТЯ 15