§ 43. УТВОРЕННЯ ВИДОВИХ ЕПІТЕТІВ РОСЛИН І ТВАРИН ВІД ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

магниевый скраб beletage

Видові епітети рослин і тварин, утворені від географічних назв, як правило, є прикметниками, які узгоджуються з назвою роду. Вони утво­рюються від основи географічної назви за допомогою суфіксів та родо­вих закінчень:

Дієслово esse - бути не належить до жодної дієвідміни і утворює форми теперішнього часу дійсного способу від різних основ.

Відмінювання дієслова esse в теперішньому часі дійсного способу

Особа

Sing.

Plur.

1

sum я є

sumus ми є

2

es ти є

estis ви є

3

est він, вона, воно є

sunt вони є

У реченні дієслово esse може вживатися як простий присудок і як зв'язка у складеному присудку.

Як простий присудок дієслово esse має значення "бути, існувати, знаходитися". У таких випадках при перекладі українською мовою воно не пропускається.

Наприклад:

Sunt plantae arvenses, pratenses, silvaticae, hortenses, stepposae et cet­era. - Існують рослини польові, лучні, лісові, садові, степові та інші.

Universitas Agraria Nationalis in Kiiovia est. - Національний аграр­ний університет знаходиться в Києві.

Як зв'язка в складеному присудку дієслово esse може переклада­тися відповідно або пропускатися. Іменна частина складеного присудка в латинській мові завжди стоїть у називному відмінку, а в українській - у називному або орудному.

Наприклад:

Avena sativa et Triticum durum plantae cultae sunt. - Овес посівний і Пшениця тверда - культурні рослини.

Botanica disciplina naturalis est. - Ботаніка є природничою дисцип­ліною.