§ 45. ПОРЯДОК СЛІВ У ЛАТИНСЬКОМУ РЕЧЕННІ

магниевый скраб beletage

У латинській мові вільний порядок слів. Однак у навчальній літе­ратурі дотримуються граматичного порядку слів, коли підмет стоїть на початку речення, а присудок - у кінці. Означення завжди стоїть після означуваного слова, а додаток, як правило, - перед присудком.

Наприклад:

Daucus planta oleracea est. - Морква - овочева культура.

Betula verrucosa et Alnus glutinosa in silvis crescunt. - Береза боро­давчаста і Вільха клейка ростуть у лісах.

У латинській мові особові займенники при дієсловах, як правило, не вживаються. При перекладі українською мовою займенники дода­ються. Наприклад:

Studiosus facultatis agronomicae sum. - Я студент агрономічного факультету.

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

 

europaeus, a, um - європейський asiaticus, a, um - азіатський italicus, a, um - італійський ucrainicus, a, um - український rossicus, a, um - руський ruthenicus, a, um - руський britannicus, a, um - британський borysthenicus, a, um - дніпровський moldavicus, a, um - молдавський germanicus, a, um - німецький, гер­манський chinensis, e - китайський japonicus, a, um - японський alpinus, a, um - альпійський alpestris, e - альпійський tauricus, a, um - кримський tataricus, a, um - татарський sibiricus, a, um - сибірський caucasicus, a, um - кавказький graecus, a, um - грецький carpaticus, a, um - карпатський polonicus, a, um - польський