§ 2. ПРАВИЛА ВИМОВИ ГОЛОСНИХ ТА ДИФТОНГІВ

магниевый скраб beletage

У латинській мові 6 голосних, які позначаються буквами: a, e, i, o, u, y.

Буква а вимовляється як українське [a]: arbor [йрбор] - дерево, animal [йнімаль] - тварина.

Буква e вимовляється як українське [е]: erica [бріка] - еріка, верес, beta [ббта] - буряк. У латинській мові, на відміну від англійської, буква е в кінці слова завжди вимовляється як відповідний звук [e]: anemone [анемоне] - анемона, elatine [елятіне] - повойничок.

Буква i може вимовлятися як українське [і] або [й]:

 

вимовляється як [і] у більшості випадків: flex [ілекс] - падуб ribes [рібес] - смородина lflium [ліліум] - лілія vfridis [вірідіс] - зелений

вимовляється як [й]:

1) перед голосними на початку слова або складу: iUnras [йункус] - ситник;

2) між голосними: maior [мййор] - більший

 

У сучасній біологічній термінології в позиціях перед голосними на початку слова та між голосними замість букви i може вживатися буква j : juncus, major.

Буква о вимовляється як українське [о]: olus [олюс] - овоч, odoratus [одорйтус] - запашний.

Буква u вимовляється як українське [у]: Ulmus [ульмус] - в'яз, prunus [прунус] - слива.

Буква y вимовляється як українське [i]: pyrus [трус] - груша, ly- copersicum [лікопбрсікум] - помідор.

Крім зазначених простих голосних (монофтонгів) у латинській мові існували також двоголосні, або дифтонги.

Дифтонгом називається сполучення двох голосних, які позначають­ся на письмі двома буквами, а вимовляються як один склад або один звук.

Дифтонгів у латинській мові чотири: au, eu, ae, oe.

Дифтонг au вимовляється як українське [ау], де звук [у] є нескладо­вим і наближається до українське [в]: daucus [д£укус] - морква, aureus [£уреус] - золотистий.

Дифтонг eu вимовляється як українське [єу], де звук [у] також є не­складовим і наближається до українське [в]: euglena [еуглбна] - евглена, leucornm [леукойум] - білоцвіт.

У словах, які закінчуються на -e-us-, -e-um-, сполучення -eu- не є ди­фтонгом; звуки, що його складають, належать до різних складів: lU-te-us - жовтий, hor-de-um - ячмінь. Дифтонги ae, oe вимовляються як один звук [e]: ae - [e]: aegopodium [егоподіум] - яглиця, plantae [плянте] - рослини; oe - [e]: koeleria [келбрія] - келерія, кипець, foeniculum [фенікулюм] - фенхель.

Якщо буквосполучення ae, oe не утворюють дифтонгів, то над бук­вою е ставлять дві крапки або горизонтальну риску, і тоді кожний голос­ний вимовляється окремо:

ae - ^e]: aer / aer [aер] - повітря; oe - [оє]: aloe / aloe [йльое] - алое.