§ 46. ІНДИФЕРЕНТНІ НАЗВИ

магниевый скраб beletage

На відміну від інформативних назв, індиферентні назви не несуть ніякої інформації про будову, колір, форму або середовище поширення рослин чи тварин. Індиферентними є епоніми - терміни, утворені від власних назв: імен та прізвищ учених (переважно біологів) та видатних людей. Наприклад: рід Magnolia (Магнолія) названо на честь французь­кого ботаніка П. Магнола; рід Linnaea (Ліннея) - на честь шведського природознавця К. Ліннея; рід Nicotiana (Тютюн) - на честь французько­го посла Ж. Ніко.

До індиферентних належать також назви, утворені від міфологічних імен. Наприклад: adonis - горицвіт, mentha - м'ята та ін.

Індиферентними можуть бути як родові назви, так і видові епітети.

Способи вираження індиферентних видових епітетів

Частина мови

Вид синтак­сичного зв'язку

Приклади

Іменник (gen. smg. )

Неузгоджене означення

Rugosa raicovae - Ругоза Райкової

Іменник (nom. sing.)

Прикладка

Daphne sophia - Вовчі ягоди Софії

Прикметник (nom. sing.)

Узгоджене озна­чення

Stipa lessingiana - Ковила Лессінга

Індиферентним може бути не тільки видовий, й внутрішньовидо­вий епітет. Наприклад: Chrysosplenium rimosum ssp. dezhnevii - Жовтя­ниця щіляста, підвид - Дежньова.